Slovensko-maďarské vzťahy opäť na programe EP

Pozadie

Ako dôvod sa uvádza diskutované uznesenie Národnej rady SR o nespochybniteľnosti a nemennosti dekrétov prezidenta Beneša, ktoré bolo prijaté všetkými parlamentnými stranami okrem SMK. Na domácej politickej scéne vyvolala ostré reakcie a spor sa takmer okamžite preniesol aj do Európskeho parlamentu. List predsedovi Výboru LIBE zaslal vtedy šéf SMK Pál Csáky i piati poslanci EP. 

Pozície

V Štrasburgu prebehla ešte v septembri ostrá debata. Jeden z nemeckých poslancov, ktorí žiadajú otvorenie témy slovensko-maďarských vzťahov na novembrovom stretnutí Výboru, Markus Ferber (EPP-ED/EĽS-ED) uviedol, že Uznesenie Národnej rady “v sebe nemá ducha zmierenia a pochopenia” a maďarskú, ako aj nemeckú menšinu “označuje za nepriateľov”.  

Vyzval vtedy Európsky parlament, aby “vyslal jasný signál, že to nie je ten princíp, ktorý má v Európe vládnuť”, a dať najavo, že je potrebné pracovať na spoločnom európskom dome a budovať spoločnú európsku budúcnosť.

Monika Flašíková-Beňová (SES), členka výbou LIBE, toto vystúpenie pre Hospodárske noviny zhodnotila tak, že pán Ferber hovoril presný opak toho, čo prijala Národná Rada. Súčasne avizovala, že na Výbore určite vystúpi, aby veci uviedla na pravú mieru.

Predseda Skupiny európskych socialistov Martin Schulz (SES) sa vyjadril, že úlohou EP nemá byť kontroverznými debatami ďalej rozdúchavať nepokoje, ale naopak, hovoriť o spolupráci a upokojovať vyostrené situácie. “Som presvedčený, že by sme nemali brať do úvahy tento text, ani uvedenú formuláciu v tomto texte”, uviedol na margo uznesenia.

Poslanec Vladimír Maňka (SES) vyjadril presvedčnie, ze sa na Výbore nájde „dostatok rozumných ludí, ktorí zabránia otvoreniu tejto témy aj napriek tomu, že je na programe“.

Podory sa slovenským europoslancom dostalo aj od českých kolegov, ktorí sú zastúpení v EPP-ED.

Anna Záborská, europoslankyňa za stranu ľudovcov (EPP-ED/EĽS-ED) vystúpila v pondelok v EP na tému slovensko-maďarských vzťahov v súvislosti s Maďarskou gardou, ktorá sa nedávno rozrástla o významný počet nových členov. Požiadala Maďarskú vládu, aby “rešpektovala Mierovú zmluvu s Maďarskom, dojednanú v Paríži 10. februára 1947” a dodala, že Maďarsko sa v nej zaväzuje, že “v budúcnosti nebude na svojom území trpieť existenciu a činnosť politických, vojenských a polovojenských organizácií fašistického rázu, ktoré vyvíjajú revizionistickú propagandu”.

Ďalej uviedla, že vzhľadom na aktuálne vlády v Maďarskej a Slovenskej republike potrebuje demokracia “silnú kresťansko-demokratickú opozíciu”. “Nezvíťazíme však, ak podľahneme citom a emóciám”, dodala na záver.

Maďarský europoslanec György Schöpflin (EPP-ED/EĽS-ED), na tému slovensko-maďarských vzťahov uviedol, že “riaditeľ Dunajského múzea v Komárne, Fehér Csabát, sa stal terčom vyhrážok kvôli návšteve výstavy o osude maďarskej menšiny a povojnového usporiadania, ktorá sa konala v Európskom parlamente”. Výstava podľa jeho slov poukazovala na používanie princípu kolektívnej viny, ktorá je “nezlučiteľná s občianskymi a ľudskými normami platnými v EÚ”. Ako dodal, že Slovenská republika “nerešpektuje princípy EÚ, ktoré sa zaviazala dodržiavať”, v súvislosti s čím ju vyzval, “aby toto protirečenie čím skôr vyriešila”.