Slovensko sa postaví za pôvodný návrh pamätnej euromince

Zdroj: TASR

Banková rada Národnej banky Slovenska informovala, že na dnešnom zasadnutí pod vedením guvernéra Jozefa Makúcha schválila pôvodný návrh dizajnu dvojeurovej pamätnej mince, ktorú plánuje vydať pri príležitosti 1150. výročia misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.  

NBS uvádza, že tak urobila s „vedomím, že sa v novom informačnom a schvaľovacom procese vystavuje riziku zmarenia svojho pôvodného cieľa vydať mincu platnú v celej eurozóne s tematikou príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy, a tým šíriť historický odkaz Konštantína a Metoda do celej Európy.“

Na základe pripomienok 2 členských krajín – Francúzska a Grécka, NBS chcela pôvodne pristúpiť k odstráneniu svätožiar na vyobrazení ako aj krížov na ich odevoch. Kritiku za to zožala od viacerých poslancov z európskeho aj národného parlamentu.

"Solúnski bratia priniesli našim predkom hodnoty, ktoré spájajú Európu dodnes. Boli to kresťanské hodnoty. Odstrániť z ich odevov kríže a z hláv svätožiary je také isté, ako odstrániť kríž z Dómu Sv. Martina v Bratislave a premenovať tento korunovačný chrám uhorských kráľov a kráľovien na "Dóm Martina", reagovala vtedy europoslankyňa Anna Záborská.

Prehodnotenie postoja víta a zdôrazňuje, že Slovensko teraz musí presvedčiť ostatné členské štáty, keďže rozhodovať o návrhu bude Rada EÚ kvalifikovanou väčšinou. Záborská očakáva, že slovenská diplomacia prevezme iniciatívu, pretože téma pamätnej mince sa dostala do pozornosti širšej európskej verejnosti.

Členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so majú menovú dohodu umožňujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do obehu určité množstvo pamätných euromincí za určitých podmienok.

Tie sa týkajú nominálnej hodnoty, objemu a tiež toho, že národný pamätný vzor musí mať vysokú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska, keďže bude v obehu na celom území eurozóny.

„Keďže euromince obiehajú v celej eurozóne, prvky ich národného grafického spracovania podliehajú všeobecnému záujmu“, píše sa v usmernení Európskej komisie upravujúcom vydávanie pamätných mincí.  Vydávajúce členské štáty musia s dostatočným predstihom pred vydaním informovať o nových národných stranách mincí. Svoje návrhy euromincí musia predložiť Komisii, ktorá overí, či sú v súlade s odporúčaniami.

Usmernenie Rady EÚ hovorí, že každý členský štát používajúci euro môže proti návrhu mince vzniesť námietky, pokiaľ je pravdepodobné, že daný návrh vzoru "vyvolá medzi občanmi nepriaznivé reakcie". Toto stanovisko musí byť odôvodnené.