Slovensko žiada o európsku solidaritu

Zdroj: Flickr

Žiadosť musela byť podaná do 10 týždňov od vzniku prvej škody, čo ak je za začiatok lehoty považovaný 9. máj, bolo práve uplynulý piatok. Kabinet Ivety Radičovej tak na tento krok využil posledný možný termín. Spravil tak len deň po tom, ako odmietol slovenskú účasť na pôžičke Grécku a pod tlakom EÚ podpísal tzv. ochranný val eurozóny. 

Popýtať o asistenciu z EÚ pri lividácii následkov záplav plánovala ešte bývalá vláda Roberta Fica.

„Dnes popoludní sme dostali od Slovenska oficiálnu žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu solidarity. Teraz bude nasledovať hodnotiace obdobie, počas ktorého experti posúdia oprávnenosť žiadosti. Môže to byť otázka týždňov, ale aj mesiacov,“ informoval podľa TASR hovorca komisára Johannesa Hahna.

Z prípadných poskytnutých prostriedkov môže štát spätne refinancovať aj krízové opatrenia, ktoré robil bezprostredne po katastrofe.

Spôsob prideľovania „prvej pomoci“ spochybnil nový minister financií Ivan Mikloš: „Ak to bude potrebné a nevyhnutné, sme pripravení vyčleniť ďalšie peniaze. Ale treba to samozrejme pripraviť aj z hľadiska toho, ako boli doteraz tie peniaze použité, aj z hľadiska oprávnenosti a opodstatnenosti tých nárokov, pretože máme aj vážne pochybnosti o tom, akým spôsobom boli pred voľbami horúčkovito vyplácané peniaze.“

Európska komisia po vypracovaní správy expertnej skupiny zostaví návrh na poskytnutie finančných prostriedkov, ktorý potom musia odsúhlasiť členské štáty v Rade aj Európsky parlament.

Pozície

„Prostredníctvom legislatívy sa snažíme presadzovať ideál Európy ako jednotného spoločenstva národov. Ale všetky tieto krásne slová a vznešené ideály by mali len váhu teplého vzduchu a popísaného papiera, ak by sme ich nedokázali podoprieť praktickými činmi“, povedala počas júnovej rozpravy o povodňovej situácii v Európe europoslankyňa Anna Záborská (KDH, EĽS).

Jej stranícky kolega, europoslanec Miroslav Mikolášik (KDH, EĽS) zase konštatoval, že podľa neho má Fond v súčasnom znení legislatívy upravujúcej jeho fungovanie mnohé nedostatky. „Fond bol pôvodne určený na veľké prírodné katastrofy a doteraz získané skutočnosti svedčia o tom, že je potrebné tento nástroj ďalej modernizovať. Týka sa to najmä nedostatočnej rýchlosti poskytovania financovania a transparentnosti kritérií. Preto vyzývam Komisiu, aby zobrala do úvahy potrebu jeho modernizácie.“