SMER má problémy u európskych socialistov

 

Krátka správa

Európski socialisti vidia najväčší problém v koalícii so Slovenskou národnou stranou, ktorú Poul Nyrup Rasmussen označil za „xenofóbnu a nacionalistickú stranu“. Z účasti HZDS socialisti nemusia byť „nadšení“, rovnako ako európska pravica však akceptujú posun, ktorý táto strana za posledné roky urobila. V roku 2001 na kongrese v Berlíne prijala Strana európskych socialistov zásadu, že jej členovia by sa mali „vyhnúť akejkoľvek forme politického spojenectva či spolupráce na všetkých úrovniach s akoukoľvek politickou stranou, ktorá iniciuje alebo sa pokúša posilniť rasové či etnické predsudky a rasovú nenávisť.“

Európski socialisti varovali R. Fica už počas rokovaní o zostavovaní vlády, že spojenie so SNS je neprijateľné. V čase, keď prezident Gašparovič menoval R. Fica za nového premiéra, Socialistická frakcia v Európskom parlamente odporučila Strane európskych socialistov (SES) pozastavenie členstva SMERu. Proti hlasovali len traja europoslanci, členovia SMERu.

Včera šiel R. Fico do Štrasburgu vysvetľovať svojim kolegom dôvody rozhodnutia zostaviť vládu so SNS. Argumentoval najmä tým, že takáto vláda koalícia bude najvhodnejšia pre presadzovanie „sociálno-demokratického programu“ a že nová slovenská vláda bude dodržiavať ochranu menšín a všetky európske záväzky Slovenska. Európskych socialistov však očividne nepresvedčil. Podľa predsedu Socialistickej frakcie v EP Martina Schultza sa dohodli len na tom, že „sa nezhodujú“. Vedenie SES podporilo pozastavenie členstva SMERu dovtedy, pokiaľ bude v jednej vláde so SNS. Z 32 lídrov sa proti vyjadril len bývalý český premiér Paroubek.

O pozastavení členstva SMERu, prípadne jeho úplnom vylúčení, bude rokovať aj budúci kongres SES. Pôvodne sa mal konať v októbri, Socialistická frakcia v EP však žiada skorší dátum.

Pozastavenie členstva pre SMER znamená, že sa jeho zástupcovia nebudú môcť zúčastňovať na stretnutiach SES a frakcie a podieľať sa na prijímaní rozhodnutí.