Socialistov trápi rast a energetika

 

Krátka správa

Európski sociálni demokrati v Prahe diskutovali najmä o Finančnej perspektíve EÚ na roky 2007-2013, o cestách k hospodárskemu rastu  a o energetickej politike EÚ. Snažili sa nájsť odpovede na množstvo otázok, týkajúcich sa budúcnosti EÚ,  napríklad:  

  • prečo sa po implementácii masívneho programu pre štrukturálnu reformu v EÚ neprejavili pozitívne výsledky v podobe rastu produktivity?

  • aký typ makroekonomickej a investičnej politiky by mali zahŕňať štrukturálne reformy v EÚ a na národnej úrovni?

  • ako je možné synchronizovať opatrenia v členských štátoch, čo sa týka investičnej a rastovej stratégie?

  • akú budú ďalšie kroky vytvárania rámca pre „Európsku dimenziu koordinovanej investičnej stratégie“? či

  • prečo nefunguje stratégia EÚ pre rast a zamestnanosť?

V prvý deň rokovania vystúpil aj český minister financií a predseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Vo svojom prejave pred 200 poslancami EP okrem iného stručne porovnal aj vývoj v Českej republike a na Slovensku.

Slovenský europoslanec Vladimír Maňka (SES) v reakcii na vystúpenie českého ministra uviedol: „Musím súhlasiť s pánom ministrom , že Česká republika (ČR) dosahuje rovnaký hospodársky rast ako Slovensko, a to bez daňového dumpingu, bez drastických reforiem a pri zachovaní udržateľnej sociálnej situácie. V oblasti priamych zahraničných investícií je na tom ČR podstatne lepšie. ČR má najnižšie riziko chudoby v EÚ, zatiaľ čo Slovensko sa nachádza na chvoste. Nerozumiem preto tvrdošijnému postoju slovenskej vlády, ktorá neustále zotrváva na svojich pomýlených ekonomických postulátoch.”