Spomienka na Sviečkovú manifestáciu v EP

„Odvahu vzoprieť sa monolitnej moci napriek represáliám možno považovať za začiatok definitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo po 17. novembri 1989“, povedala 10. marca v pléne Európskeho parlamentu Anna Záborská.

Pri príležitosti 20. výročia Sviečkovej manifestácie za náboženské a občianske práva a slobody v Bratislave sa dňa 26. marca v priestoroch Európskeho parlamentu uskutočnila prezentácia videozáznamu z policajného zásahu proti veriacim na Hviezdoslavovom námestí. Stretnutie zorganizovala slovenská poslankyňa Európskeho parlamentu, Anna Záborská. Jej hosťom bol jeden z hlavných organizátorov manifestácie, dnes poslanec NR SR, František Mikloško.

Mikloško priblížil prítomným priebeh a význam sviečkovej manifestácie. Prítomným na stretnutí odkázal: „Myslíme si, že toto je prínos Slovenska do moderných, kultúrnych a spoločenských dejín Európy“.

„Budeme radi ak si odnesiete ten pocit, že aj Slovensko išlo svoju cestu k slobode a že na tej ceste bolo veľa obetí. Dnes bez akýchkoľvek frustrácií a komplexov sa cítime byť hrdou súčasťou Európy,“ zakončil svoj príspevok Mikloško (video).

Komunistický režim proti pokojnému zhromaždeniu veriacich na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave tvrdo zakročil. Manifestácia je s odstupom času považovaná za jedno z najvýzamnejších výstúpení občanov proti komunistickému režimu vo vtedajšom Československu.

Zásahom polície proti riadne ohlásenej pokojnej manifestácií ľudí, ktorí v daždivom počasí niesli horiace sviečky, štátna moc porušila občianske práva a slobody, predovšetkým slobodu zhromažďovania, ktorú zaručovala vtedy platná Ústava, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a helsinský Záverečný akt z roku 1975.

Sviečková manifestácia v Bratislave vznikla z podnetu veriacich, vyjadrovala však požiadavku za úplné dodržiavanie občianskych práv pre všetkých občanov.