Správa o základných právach vyvolala konflikt medzi slovenskými europoslankyňami

zdroj TASR

V správe sa objavuje kritika európskych inštitúcií v súvislosti s nedostatkom transparentnosti a otvorenosti, pokiaľ ide o diskusiu o základných právach. EP napríklad pripomína dohodu ACTA, ktorú v lete práve EP odmietol schváliť.

Parlament upozorňuje tiež na to, že občania rómskeho pôvodu sú v Európe vystavení kolektívnemu vylučovaniu. „V súvislosti s rómskym etnikom sme svedkami viacerých zovšeobecňovaní,“ tvrdí Beňová.

V správe nájdeme tiež časti o rodovej rovnosti, diskriminácii LGBT komunity, ľudí so zdravotným postihnutím, či diskriminácii na základe veku. Ďalšie časti sa zaoberajú ochranou osobných údajov, migrantmi, právami dieťaťa, ale aj otázkami občianstva.

Flašíková – Beňová vysvetľuje, že správa sa nesústreďuje na kritizovanie konkrétnych štátov, ale sleduje trendy v oblasti ľudských práv na úrovni celej Únie. Na druhej strane, ak správa hovorí o náraste extrémizmu, xenofóbie, o obmedzovaní slobody tlače, je podľa nej ľahké domyslieť si, ktorý štát má s týmito otázkami problémy.

Na tlačovej konferencii k tejto téme sa Beňová dotkla aj témy adopcie detí, ktoré správa nespomína. Vysvetľuje to tým, že ide o výlučnú kompetenciu členských štátov. Aktuálne prípady odobratia detí a následných adopcií, ktoré sa stali slovenským občanom v Británii, však môžu podľa nej viesť k iniciovaniu spoločnej adopčnej politiky.

Alternatívna rezolúcia

Beňová sa kvôli správe dostala do konfliktu s ďalšou slovenskou europoslankyňou Annou Záborskou. „Záborská iniciovala vo svojej politickej skupine európskych ľudových strán EPP akúsi alternatívnu rezolúciu, lebo nesúhlasí s tým, aby súčasťou správy boli aj reprodukčné práva, sexuálne vzdelávanie a aktivity týkajúce sa plánovaného rodičovstva," vysvetlila.

„Som sklamaná nie len z dôvodu, že ak toto v správe nebude, tak nás to vracia kamsi nie do minulého, ale predminulého storočia, ale aj preto, že s niečím takýmto prišli potom, čo sa konali dlhé rokovania na úrovni frakcií EP," dodáva.

Záborská kritiku svojej kolegyne odmieta. „Správa je o základných ľudských právach. Pani Flašíková-Beňová vymýšľa nejaké nové základné ľudské práva. Ale ľudské práva predsa nemôžeme meniť podľa sezóny, alebo toho, kto má v EP práve väčšinu," povedala pre TASR.

Podľa Záborskej si správa privlastňuje kompetencie, ktoré EÚ jednoducho nemá. „Správa propaguje potraty, čo je agenda, ktorá je v zásadnej kompetencii národného štátu. Nie je v kompetencii Európskeho parlamentu, nie je súčasťou základných ľudských práv Európskej únie," myslí si.

Podobne sa nestotožňuje s eutanáziou, ktorá tiež nie je súčasťou základných ľudských práv. „Sexuálnej orientácii a rodovej identite venovala Flašíková-Beňová vo svojej správe najväčší priestor, celých štrnásť odsekov. Radšej ho mala venovať právam dieťaťa," kritizuje Záborská správu.

Naopak Beňová považuje správu za veľmi progresívnu. Napriek tomu, že správa prešla len tesne cez parlamentné výbory, europoslankyňa dúfa, že za ňu bude väčšina poslancov v pléne EP hlasovať.

Podľa Beňovej môžu mať európski občania pocit, že táto správa bezprostredne nezlepší ich každodennú situáciu. Dodržiavanie základných práv však podľa jej slov považuje za základ zmeny sociálnych a ekonomických podmienok.

Beňová zdôraznila aj to, že ak chce Únia kritizovať iné štáty za nedodržiavanie základných ľudských práv, musí si najskôr urobiť poriadok doma.  

(EurActiv/TASR)