Štúdia odhalila vo vínach zvyšky pesticídov

“Vinič je jednou z najviac kontaminovaných plodín v EÚ a pri jeho pestovaní sa používa viac syntetických pesticídov, než u väčšiny iných plodín”, tvrdí sieť mimovládnych organizácií združených v PAN-Europe (Pesticide Action Network) v správe, ktorá analyzuje reziduá pesticídov vo víne. Správa bola zverejnená v stredu, 26. marca.

Analýza skúmala 40 fliaš vína – 34 bežných a 6 organických – predávaných v EÚ, ktoré spolu obsahovali 148 reziduí pesticídov. Všetkých 34 fliaš bežného vína obsahovalo od jendého do desiatich druhov pesticídov, čo na jednu fľašu predstavuje priemer štyri druhy pesticídov. Jedna vzorka z oragnických vín obsahovala nízku koncentráciu eventuálne karcinogénneho pesticídneho prípravku.

Podľa PAN-Europe je “kontaminácia vín výsledkom prílišného spoliehania sa na pesticídy pri pestovaní viniča”. Skupina mimovládnych organizácií tvrdí, že prítomnosť zvyškov pesticídov v európskych vínach je čoraz väčším problémom, kedže farmári opúštajú tradičné metódy kontroly škodcov a používajú nebezpečnejšie syntetické pesticídy. Podľa Elliota Cannella z PAN-Europe má tento trend priamy dopad na kvalitu vína vyprodukovaného v Európe, kedže pesticídy v plodinách “môžu skončiť a aj končia v potravinách”.

V reakcii na túto správu Európska asociácia na ochranu plodín (European Crop Protection Association – ECPA), ktorá zastupuje výrobcov pesticídov, zdôraznila, že pesticídy, ktorých zvyšky sa zistili, sú pre použitie v EÚ povolené. ECPA ďalej tvrdí, že zvyšky sa našli v takých bezvýznamných množstvách, že sa “ani len nepriblížili k úrovniam, ktoré by mohli byť znepokojivé”. Prirovnali ich množstvo ku kvapke vody v olympijskom bazéne. Asociácia vyjadrila ľútosť nad tým, že správa PAN netestovala prítomnosť iných prvkov ako je meď a síra, ktoré sa používajú pri organickom vínnom kvasení.

“Pitie vína nepredstavuje žiadne zdravotné riziko pre európskych spotrebiteľov aj s ohľadom na zvyšky pesticídov.” (…) “Používanie pesticídov aj monitorovanie reziduí sú veľmi pozorne sledované nezávislými vedcami. Maximálne úrovne reziduií sú držané hlboko pod úrovňou, ktorá by mohla predstavovať riziko pre ľudí”, povedal generálny riaditeľ ECPA Friedhelm Schmider.

V roku 2006 Európska komisia navrhla sprísnenie existujúcich pravidiel pre využívanie pesticídov v Európe. Išlo o odpoveď na rastúce obavy verejnosti zo zdravotného a enviromentálneho dopadu tzv. produktov na ochranu rastlín. Komisia medzičasom odmietla pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu rozšíriť zoznam látok zakázaných pri výrobe pesticídov.

Pri predstavovaní správy k Stretégii trvalo udržateľného využívanie pesticídov, ktorej spravodajkyňou v Európskom parlamente bola Irena Belohorská, slovenská europoslankyňa novinárov informovala, že podpredseda výboru pre životné prostredie Philippe Jurgensen dal preskúmať približne 20 druhov zeleniny a ovocia, ktoré sa predávajú priamo v Európskom parlamente. Analýza “dokázala 22 druhov pesticídov, ktoré boli v nadnormatívnych hodnotách a z toho boli štyri v skupine veľmi nebezpečných”, uviedla v októbri 2007 Belohorská.  

Ministri pôdohospodárstva z 27 členských krajín EÚ by mali o otázke prípravkov na ochranu rastlín diskutovať v apríli a očakáva sa, že politickú dohodou prijmú do 19. mája 2008.