Sudánsky právnik si prevzal Sacharovovu cenu

Pozadie

Sacharovovu cenu udeľuje Európsky parlament každoročne výnimočným osobnostiam bojujúcim proti netolerancii, fanatizmu a útlaku, pričom Sálíh Mahmúd Mohamed Usmán ju získal za jeho dlhoročnú bezplatnú právnu pomoc poskytovanú obetiam porušovania ľudských práv a občianskej vojny v Sudáne. Súčasťou ocenenia je aj šek na 50 000 eur. Na slávnostnom ceremoniáli ho sprevádzala i jeho manželka.

O udelení ceny jednomyseľne rozhodla konferencia predsedov politických skupín EP, pričom okrem Sálíha Mahmúda Usmána boli medzi troma nominovanými kandidátmi aj zavraždená ruská novinárka Anna Politkovská (in memoriam) a čínski manželia bojujúci za ľudské práva Ceng Ťin-jen a Chu Ťia. V roku 1989 sa stal nositeľom ceny Alexander Dubček.

Ruský fyzik Andrej Dmitrijevič Sacharov (1921-1989), je známy ako objaviteľ vodíkovej bomby. Z obáv pred následkami jeho práce, ktoré by mohli ovplyvniť budúcnosť ľudstva, sa snažil upozorniť na nebezpečenstvo pretekov v jadrovom zbrojení. Čiastočný úspech dosiahol podpísaním Zmluvy o jadrových pokusoch v roku 1963. V ZSSR bol Sacharov považovaný za disidenta s podvratnými názormi. V 70-tych rokoch založil Výbor pre ochranu ľudských práv a politických obetí. Jeho úsilie bolo v roku 1975 korunované Nobelovou cenou za mier.

Otázky

Vo svojom príhovore pred europoslancami hovoril čerstvý nositeľ Sacharovovej ceny za slobodu myslenia Mohamed Usmán o hrôzach, ktoré sa každodenne odohrávajú v Darfúre a uviedol, že aj napriek viacerým rezolúciám Bezpečnostnej rady OSN sa ich závery neuplatňujú.

„Obete násilia sa cítia byť sklamané a od Vás, ľudí z Európy, čakajú pomoc“, vyhlásil. Zdôraznil tiež, že milióny trpiacich potrebujú ochranu pred násilím, zabíjaním a sexuálnym zneužívaním, ktoré sa v darfúrskom konflikte využíva ako vojnová zbraň. Znásilňované sú mladé dievčatá, dokonca už aj osemročné. Mnoho znásilnení sa pritom za účelom poníženia odohráva pred mužskými príbuznými obetí.

„Európska únia má veľkú zodpovednosť. Prosím Vás, aby ste urýchlene zvýšili svoje úsilie a doviedli rebelujúce skupiny a vládu k rokovaniam“, vyzval vo svojom príspevku. Napriek vážnym porušovaniam ľudských práv sudánsky súdny systém podľa neho nezakročí, pretože je „neschopný, nekompetentný a neochotný poskytnúť spravodlivosť“.

Vo svojom vystúpení vysoko ocenil prácu Medzinárodného trestného tribunálu (ICC), pomoc zastúpenia Európskej komisie v Chartúme, ako aj pomoc Európskeho parlamentu, ktorých podpora mu podľa jeho slov „dáva odvahu pokračovať v obrane obetí a v zmierňovaní ich utrpenia“.

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Slovenskej republike otvorila dve výstavy pod názvom „Laureáti Sacharovovej ceny 1988 – 2007“. Inštalované sú v Prešove (foyer Prešovskej univerzity pri posluchárni č. 94)  a Liptovskom Mikuláši (v priestoroch výstavnej sieni Posádkového domu armády). Prístupná verejnosti je do konca decembra.

Súčasťou slávnostného otvorenia oboch výstav boli vedomostné kvízy pre miestnych študentov týkajúce sa udeľovania Sacharovovej ceny a dodržiavania ľudských práv, aby touto netradičnou formou získali vedomosti a záujem o prezentovanú problematiku. Študenti Prešovskej univerzity, Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši, ako aj gymnazisti z Liptovského Mikuláša predviedli výborne znalosti z problematiky ľudských práv a o Sacharovovej cene.

Pozície

Mohamed Usmán reagoval na udelenie ceny slovami: „Je pre mňa neuveriteľnou cťou dostať rovnakú cenu, ako legendárny Nelson Mandela. Fakt, že iní ľudia budú vedieť o tom, čo som urobil, mi dodáva odvahu a odhodlanosť. Ľudia si začínajú uvedomovať, že toto ocenenie nie je len pre mňa, ale tiež pre Darfúr, Sudán a takisto aj pre Afriku.”

Predseda EP Hans-Gert Pöttering ocenil nezlomnú vôľu a odvahu Mohameda Usmána vyjadril mu v mene celého Európskeho parlamentu plnú podporu a uznanie. Pripomenul hroznú bilanciu 400 000 mŕtvych a viac než 2,5 milióna presídlených utečencov v Darfúre a vyzdvihol skutočnosť, že  Sálíh Mahmúd Usmán „denno-denne riskuje svoj život“, aby týmto ľuďom pomohol.

Šéf Informačnej kancelárie EP Robert Hajšel na slávnostnej vernisáži pri príležitosti otvorenia výstavy „Laureáti Sacharovovej ceny 1988-2007“ povedal: „Mnohí z nás si to určite ani neuvedomujú, ale ľudské práva nie sú samozrejmosťou všade vo svete a preto nás veľmi teší, že udeľovaním Sacharovovej ceny za slobodu myslenia Európsky parlament upozorňuje na  stále vyskytujúcu sa nespravodlivosť, útlak a netoleranciu a oceňuje tých, ktorí proti týmto javom bojujú aj s nasadením vlastných životov“.


Článok bol pripravený v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu.