Tabak nebezpečnejší ako vtáčia chrípka

 

Krátka správa

Choroby spôsobené fajčením sú už pandémiou. V ich dôsledku zomiera na svete každoročne 650 000 ľudí. Cigaretový dym obsahuje 4 800 chemických látok, vrátane 80 známych karcinogénov. Do cigariet sa pridáva 2 000 druhov prídavných látok.

Europoslankyňa Avril Doyle (EĽS-ED) na mimoriadnom stretnutí Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín komisára vyzvala, aby medzi svoje priority zaradil kontrolu spotreby tabakových výrobkov.

„Zatiaľ čo vtáčia chrípka si doteraz na celom svete vyžiadala menej ako 90 ľudských životov, a ak sa rozvinie na pandémiu medzi ľuďmi, mohla by Európu stáť až 450 000 životov, ochorenia spôsobené fajčením sú už dnes jedinou príčinou smrti v EÚ, ktorej je možné sa vyhnúť. Každoročne si vyžiadajú 650 000 životov a sú príčinou smrti každého siedmeho človeka.

„Na rakovinu v dôsledku fajčenia zomiera denne 380 ľudí, a 13 miliónov Európanov dnes trpí chronickými chorobami z fajčenia,“ uviedla europoslankyňa. „Členským štátom EÚ sa v dôsledku obštrukčnej politiky tabakových koncernov nedarí účinne regulovať používanie nebezpečných chemických látok v cigaretách. Aktuálne údaje ukazujú, že Smernica tabakových výrobkoch nefunguje a potrebuje sprísnenie:

  • musíme poznať úplné zloženie tabakových výrobkov, vrátane 4 800 látok, unikajúcich pri spaľovaní tabaku v cigaretovom dyme, z ktorých 80 sú známe karcinogény
  • „obchodné tajomstvo“ a „ochrana údajov“ by nemali poskytovať „dymovú clonu“ pre utajovanie informácií. Tabakový priemysel by mal byť donútený k úplnej transparentnosti, rovnako ako kozmetický a farmaceutický sektor.
  • predpokladom umiestnenia produktov na trhu by malo byť úplné odhalenie ich zloženia
  • musíme vytvoriť harmonizovaný zoznam povolených prísad, aby bolo možné zakázať vysoko návykové alebo toxické aditíva

„Kontrola tabakových výrobkov si nevyžaduje plánovanie, musíme konať teraz a uzákoniť úplnú transparentnosť tabakových firiem,“ uzavrela Avril Doyle.