Témou roka je boj proti rakovine krčka maternice

Pozadie

Na pôde Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnil 6. februára 2008 odborný seminár venovaný problematike boja proti rakovine krčka maternice. Išlo o podujatie v rámci iniciatívy Rok boja proti rakovine krčka maternice, ktorý vyhlásili slovenskí partneri Európskeho týždňa boja proti rakovine krčka maternice. Nad iniciatívou prebrali záštitu predseda NR SR Pavol Paška, minister zdravotníctva Ivan Valentovič a predseda výboru NRSR pre zdravotníctvo MUDr. Viliam Novotný.

Otázky

Poslanci NR SR mali počas celého dňa príležitosť pripojiť sa k iniciatíve boja proti rakovine krčka maternice prostredníctvom svojho podpisom k Deklarácii boja proti rakovine krčka maternice.

Tento rok už po druhý krát vyhlásila Európska asociácia proti rakovine krčka maternice (European Cervical Cancer Association, ECCA) celoeurópsky týždeň boja proti rakovine krčka maternice, ktorý sa konal 20. až 26. januára 2008. Ľudia z celej Európy majú možnosť podpísať sa pod výzvu „STOP rakovine krčka maternice“, ktorá bola slávnostne podpísaná v  Európskom parlamente v Bruseli a ktorá vyzýva európske inštitúcie a vlády členských štátov, aby zaradili implementáciu organizovaného skríningu rakoviny krčka maternice ako svoju prioritu. K dnešnému dňu ju podpísalo takmer ako 140 000 ľudí, ktorí požadujú vyššiu politickú podporu na elimináciu rakoviny krčka maternice v Európe. Slovensko je v počte podpisov pred krajinami ako Španielsko, Taliansko, Nemecko a Česko.

Hlavnou myšlienkou, ktorá stojí za iniciatívou „Európsky týždeň boja proti rakovine krčka maternice“ aj „Rok boja proti rakovine krčka maternice“ je snaha zlepšiť situáciu v prevencii tohto závažného ochorenia, na následky ktorého na Slovensku umiera každý druhý deň jedna žena. Prevencia má dve základné zložky, ktoré sa ukazujú ako mimoriadne efektívne: pravidelné preventívne prehliadky, ktoré vedia identifikovať predrakovinové zmeny na maternici a očkovanie.

Výskyt a úmrtnosť na rakovinu krčka maternice je v nových členských krajinách EÚ dvakrát vyššia ako v krajinách pôvodnej európskej pätnástky. V krajinách, kde sú zavedené efektívne skríningové programy zaznamenali za posledné desaťročia pokles výskytu tohto ochorenia až o 80%. Ak sa k tomu pridá očkovanie, ktoré v drvivej väčšine prípadov zabráni infekcii vírusom spôsobujúcim ochorenie, úspešnosť sa zvyšuje na 94 %.

Aj napriek tomu, že zdravotníctvo patrí do kompetencie národných štátov, Európsky parlament  sa venuje tejto problematike vo viacerých pracovných skupinách, ako je napríklad MAC (MEP against cancer – Poslanci EP proti rakovine).  

Pozície

Členka skupiny MAC, MUDr. Irena Belohorská tvrdí, že „môžeme hovoriť o epidémii rakoviny.  Dnes máme na Slovensku prevenciu hradenú zo zdravotných poisťovní a aj napriek tomu obsadzujeme v niektorých ochoreniach posledné miesta. V rakovine krčka maternice je SR na 18. mieste, v rakovine prsníka na 25. mieste v rámci EÚ.  „Ak dostaneme návod, ako sa pred ochorením brániť, je trestuhodné, ak na prevenciu nejdeme. V situácii je povinnosťou politika vytvoriť lekárom a zdravotným sestrám podmienky na prácu, občanov motivovať k prevencii a pacientom zabezpečiť liečbu na úrovni európskych štandardov.“

Predseda Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti prof. Ján Danko slovenským poslancom zdôraznil, že „rakovina si nevyberá medzi koalíciou a opozíciou, nejde o záujmy jednej strany“. V mene všetkých slovenských krásnych žien vyzval slovenských politikov, aby sa nebáli investovať do zdravia.