Testovaniu na zvieratách odzvonilo

 

Pozadie

Európske partnerstvo pre alternatívne prístupy k testovaniu na zvieratách (EPAA), spájajúce Komisiu a niekoľko priemyselných združení, bolo založené v novembri 2005 na konferencii Europe goes alternative (Európa hľadá alternatívy).

Komisia a zástupcovia priemyselných odvetví sa na konferencii dohodli na Deklarácii 3 Rs, čiže replacing, reducing alebo refining (nahradenie, zníženie alebo zmiernenie) používania zvierat na hodnotenie bezpečnosti prostredníctvom aplikácie alternatívnych metód, ktoré umožní rozvinutá metodológia z prírodných vied a medicíny.

Otázky

V náväznosti na deklaráciu 3 Rs z novembra 2005 veľké chemické, farmaceutické a biotechnologické spoločnosti a producenti kozmetiky a látok na ochranu plodín z EEPA sa 21. júna 2006 v akčnom programe zaviazali nahradiť, znížiť alebo zmierniť používanie zvierat pri testovaní bezpečnosti svojich produktov pre spotrebiteľov.

V rámci akčného programu budú firmy spolupracovať na mnohých aktivitách v oblastiach ako výskum, potvrdenie platnosti alternatívnych testovacích metód a zdieľanie osvedčených skúseností.

„Na základe prehľadov verejnej mienky vieme, že práva zvierat Európanom veľmi ležia na srdci. Prostredníctvom výskumu môžeme vyvinúť spôsob, ako ponúkať spotrebiteľom širokú škálu produktov, ktoré neboli testované na zvieratách,“ uviedol komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik.

Komisia zároveň predložil návrh spoločných kritérií pre európske nariadenie o označovaní kozmetiky ako „netestovanej na zvieratách“, keď produkty neboli v žiadnej fáze výrobného procesu testované na zvieratách. Cieľom je zabezpečiť, aby označovanie výrobkov nezavádzalo spotrebiteľov, alebo neviedlo k nespravodlivej konkurencii.

Pozície

Komisia a zástupcovia priemyslu v spoločnom stanovisku uviedli, že „prijatie tohto ambiciózneho akčného programu je jasným znakom nášho odhodlania spojiť zdroje a spolupracovať na napredovaní výskumu v tejto kľúčovej oblasti. Zmiernenie, zníženie a nahradenie testovania na zvieratách je cieľom všetkých členov partnerstva, a veríme, že zverejnenie nášho programu povzbudí ďalších, aby sa k nám pripojili.“

Spravodajkyňa Európskeho parlamentu pre smernicu o kozmetike, nemecká europoslankyňa Dagmar Roth-Behrendt (SES) bude predsedať tzv. Zrkadlovej skupine, vytvorenej zo zástupcov vedy, skupín na ochranu práv zvierat, štátnej správy a politikov. Cieľom skupiny bude konzultatívne podporovať prácu Európskeho partnerstva pre alternatívne prístupy k testovaniu na zvieratách. Europoslankyňa od iniciatívy Komisie „očakáva veľa“. „Som presvedčená, a ako väčšina obyčajných ľudí v Európe požadujem, aby do Partnerstva vstúpili aj kozmetické firmy. Alternatívy k testovaniu na zvieratách je potrebné vyvinúť čo najskôr, aj v súvislosti s novou chemickou legislatívou EÚ – REACH. Po implementácii REACH musíme zabezpečiť, aby čo najmenej zvierat trpelo v dôsledku zvýšenej ochrany ľudí a životného prostredia,“ dodala poslankyňa.

Skupiny na ochranu práv zvierat plán uvítali, no myslia si, že je treba urýchlene konať a ukončiť trápenie zvierat.

Nasledujúce kroky

  • Na konferencii EEPA 18. decembra 2006 budú prezentované správy o implementácii aktivít v rámci akčného programu.