Transplantácií v EÚ má byť viac a budú bezpečnejšie

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/7254094@N06/1035487799/

Smernica žiada od členských štátov zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia cez stanovenie štandardov pre kvalitu a bezpečnosť ľudských orgánov určených na transplantáciu. Včera správu k nej schválil výbor ENVI (životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín). Predkladatelia si od nej sľubujú vytvorenie priaznivých podmienok pre koordináciu systému darcovstva a transplantácie orgánov v Únii.

Podľa spravodajcu Európskeho parlamentu Miroslava Mikolášika (KDH, EPP), existuje v otázke transplantácií v EÚ všeobecný spoločenský konsenzus, preto boli aj rokovania o smernici a sprievodnom Akčnom pláne produktívne.

"Vítam návrh Komisie nasmerovať členské štáty k vyšším štandardom a lepšej spolupráci v oblasti koordinácie cezhraničnej výmeny orgánov a tým zvýšiť počet transplantácií, na ktoré čaká v celej Európskej únii takmer 60 000 pacientov", povedal Miroslav Mikolášik.

Kedže ide o oblasť verejného zdravia, kde EÚ nemá výlučnú právomoc, „smernica prirodzene rešpektuje princíp subsidiarity a rozdiely v jednotlivých členských štátoch", dodáva Mikolášik.

Pozmeňovacie návrhy, ktoré výbor EP prijal, posilňujú ochranu darcov a príjemcov – najmä princíp altruizmu, dobrovoľnosti a bezodplatnosti, ktorý zásadne zabraňuje akejkoľvek komercializácii ľudských orgánov a teda nebezpečenstvu ilegálneho obchodovania, vysvetľuje europoslanec.  

Mikolášik ako hlavný spravodajca navrhol päť kompromisov, ktoré si získali širokú podporu, vrátane úpravy špeciálnych podmienok pre živých darcov v súvislosti s rozširujúcou sa praxou darovania mimo okruhu rodiny a blízkych osôb.

Darcovstvo orgánov od žijúcich darcov by sa však podľa europoslancov malo považovať za "doplnok" k post-mortem darcovstvu a malo by sa využívať len ako posledná možnosť ak nie je iná alterantíva. Táto forma by sa mala "v princípe obmedziť na darcovstvo medzi príbuznými a manželmi".

Do správy sa dostal aj pozmeňovací návrh, ktorý explicitne hovorí o tom, že zosnulý darca musí byť pred odobratím orgánu riadne prehlásený za mŕtveho v zhode s platnou legislatívou v členských štátoch.

Treba podľa spravodajcu brať na zreteľ aj skutočnosť, aby nová smernica nevytvorila zbytočnú byrokraciu. Mikolášik preto navrhol akceptovať aj iné kontrolné inštitúcie pre dohľad nad štandardami, za predpokladu, že tieto inštitúcie splnia určité stanovené kritériá, namiesto povinnosti vytvárať nové štátne orgány.

Spolu so smernicou bola prijatá aj správa k Akčnému plánu Komisie, ktorý do budúcnosti predpokladá ďalšie posilnenie spolupráce medzi členskými krajinami na základe identifikácie a rozvoja spoločných cieľov a osvedčených postupov. Spravodajca Andres Perello Rodriguez podporil vymenovanie transplantačných koordinátorov a možnosť zapísať sa do európskeho registra darcov online. Navrhuje členským štátom uvádzanie informáciu o tom, či je osoba darcom na občianskych preukazoch alebo vodičských preukazoch. 

O smernici ako aj Akčnom pláne bude hlasovať Európsky parlament na plenárnom zasadaní v Štrasburgu v máji 2010.

Pozície

"Pomocou správnych rozhodnutí môže Európska únia pomôcť pacientom, ktorí čakajú na transplantáciu orgánov a zachrániť tak ich životy. Avšak komercializácia a obchodovanie s orgánmi nie je akceptovateľné za žiadnych okolností," povedal minulý týždeň v Štrasburgu Peter Liese, hovorca politickej skupiny EPP pre problematiku zdravia v Európskom parlamente.

Rozhovor so spravodajcom Miroslavom Mikolášikom nájdete na tejto linke.