Únia dá svojim susedom viac peňazí na demokratické reformy

Európska komisia v stredu predstavila novú stratégiu Európskej susedskej politiky, ktorá by mala posilniť individuálne i regionálne vzťahy medzi Európskou úniou a jej susedmi.

Priority a smerovanie predstavili vysoká predstaviteľka pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonová a komisár Štefan Füle, zodpovedný za rozširovanie a susedskú politiku.

Dokument s názvom Nová odpoveď na meniace sa susedstvo dnes predstavia aj na zasadnutí G8 vo francúzskom Deauville, ktorého sa zúčastní predseda Európskej rady Hermann Van Rompuy a predseda Európskej komisie José Manuel Barroso.

Z finančného hľadiska Ashtonová a Füle vysvetlili, že aj napriek ekonomickej kríze sa k doteraz vyčleneným 5,7 miliardy eur pre obdobie 2011-2013 pridá na politiku susedstva ďalších 1,24 miliardy eur.

Predstavitelia členských štátov na zasadnutí Európskej rady navyše podporili aj návrh Ashtonej navýšiť v tom istom období prostriedky Európskej investičnej banky (EIB) určené pre pôžičky krajinám južného Stredomoria o ďalšiu miliardu eur.

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) takisto rozhodla o rozšírení svojej pôsobnosti na Blízky východ a severnú Afriku. Očakáva sa, že objem pôžičiek by do roku 2013 mohol dosiahnuť asi 2,5 miliardy eur ročne.

„Vzhľadom na to, že naše susedstvo prechádza procesom demokratickej zmeny, táto revízia je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Je zásadné, aby sme našim susedom urobili komplexnú ponuku a vytvorili trvalé partnerstvá v našom susedstve,“ uviedla Ashtonová.

Komisár pre rozšírenie dodal, že nový prístup prináša oveľa vyšší stupeň diferencovania a neponúka jednotné riešenie pre všetky krajiny.

„Zvýšená podpora EÚ svojim susedom je podmienená. Bude závisieť na pokroku pri budovaní a konsolidácii demokracie a rešpektovaní právneho štátu. Čím viac a rýchlejšie krajina pokročí v „domácich reformách, tým viac podporí dostane zo strany EÚ,“ vysvetlil.

„Nadácia pre demokraciu“

Hlavnou novinkou v stratégii sú užšievzťahy s mimovládnymi organizáciami a ľahšiu dostupnosť financovania EÚ prostredníctvom samostatného nástroja pre občiansku spoločnosť.

Dokument navrhuje vytvoriť „Európsku nadáciu pre demokraciu“, ktoré má slúžiť podpore politických strán, neregistrovaných mimovládnych organizácií, odborových združení a ďalších sociálnych partnerov. Názov iniciatívy kopíruje neziskovú organizáciu amerického Kongresu, ktorá pomáhala občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe pred a po páde Berlínskeho múru.

Únia si za cieľ stanovila aj podporu slobody médií, a to podporou neobmedzeného prístupu k internetu pre organizácie občianskej spoločnosti a podporou využívania elektronických komunikačných technológii.

Viac financií a lepšie projekty by mali podľa komisára Füleho zaistiť „flexibilnejšiu a rýchlešiu odpoveď na rýchlo sa meniace susedstvo“.

Pozície

Skupina poslancov Európskej ľudovej strany z Poľska, Maďarska, Bulharska, Rumunska a Slovenska – Eduard Kukan, publikovala reakciu na pripravované zmeny v Európskej susedskej politike.

Akceptovali potrebu zásadne prepracovať politiku susedstva vzhľadom na revolúcie, ktoré prebiehajú v arabských krajinách. Avšak zdôraznili nevyhnutnosť dôrazu aj na východných susedov EÚ, pre ktorých navrhli niekoľko opatrení, ako sú vyššie finančné zdroje, komplexnejšie dohody a voľnom obchode a liberalizáciu vízového procesu.

Predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek privítal úpravu Európskej susedskej politiky zo strany Komisie a vyzval k bližšej spolupráci so susedmi EÚ.

„Obzvlášť ma tešia nové nástroje, ktoré boli ohlásené, ako je Európska nadácia pre demokraciu, prepojené na už existujúce programy EÚ v tejto oblasti. Je dôležité zaistiť, aby boli naša činnosť sú v neustále sa meniacom a vzájomne závislom svete efektívna,“ uviedol.

Skupina Zelených/Európska slobodná aliancia ocenila „smerovanie“návrhov Komisie, ale poukázala na nezodpovedané otázky. Podľa Franzisky Brantnerovej „zostáva nejasné ako bude navrhované rozlišovanie, podmienenosť a zásada právneho štátu fungovať v praxi, aké kritéria sa použijú, kto bude monitorovať implementáciu a čo sa stane, ako sa podmienky nesplnia.“

„Vysoká predstaviteľka Ashtonová a komisár Füle sľubujú „viac pre viac“ (viac pomoci pre viac reforiem), ale takisto musí byť „menej pre menej“, ak sa autoritatívne režimy pokúsia vrátiť čas späť. EÚ musí tiež robiť viac pre podporu sociálnej spravodlivosti vo svojom susedstve,“ dodala.

Podľa Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP (S&D) je dokument Komisie „ambiciózny“.

Podľa podpredsedov skupiny Hannesa Swobodu a Véronique De Keyserovej sa dokument „zrodil v jedinečnom momente. Arabská jar otvára nový výhľad v našich vzťahoch s južnými susedmi a predstavuje špeciálnu príležitosť vyjadriť našu solidaritu a podporu pre úsilie ľudí v dotyčných krajinách. Túto príležitosť nesmieme premeškať.“

„Plne podporujeme prístup „viac financií pre viac reforiem“. Všetci vieme, že pre rozvoj a stabilitu v našom susedstve je skutočná politická, hospodárska a sociálna reforma zásadná…Teraz od členských krajín očakávam, aby sa chovali podľa svojich záväzkov,“ dodali.