Únia nebude financovať výskum kmeňových buniek

 

Krátka správa

Výbor pre právne veci EP prijal 4.mája 2006 pomerom hlasov 13:6 s tromi absenciami stanovisko, že nie je možné žiadne financovanie výskumu ľudských embryí a embryonálnych kmeňových buniek z financií európskych fondov pre výskum, ktorý je zahrnutý v dokumente 7. Rámcového programu EÚ pre výskum (FP7).

Proti financovaniu embryonálneho výskumu z fondov EÚ hlasovali najmä poslanci z Rakúska, Poľska a Nemecka. V parlamente túto líniu podporujú členovia Európskej ľudovej strany (EĽS-ED), zelení, ale aj individuálni členovia iných politických skupín.

Výbor pre právne veci má podľa pravidiel Európskeho parlamentu špeciálnu rozhodovaciu právomoc pre etické otázky v moderných technológiách.

Pozmeňovacie návrhy predložené poslancami argumentovali námietkami právneho charakteru: „EÚ nemá kompetencie regulovať výskum pozitívne či negatívne a podpora kontroverzných technologických postupov, akými je výskum na ľudských embryách a embryonálnych kmeňových bunkách by mohla priamo viesť k harmonizácii v tejto oblasti, na ktorú EÚ nemá žiadnu právomoc.”

Predsedníčka Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví Anna Záborská (EĽS-ED) toto rozhodnutie privítala a považuje to zároveň za víťazstvo žien, poukazujúc na rozmáhajúce sa praktiky odkupovanie vaječných buniek od mladých žien na výskumné a vedecké účely.

Pre výskum sú najzaujímavejšie vajíčka mladých žien. Žena má totiž v puberte len malú zásobu vaječných buniek (niekoľko stoviek) a neskôr už žiadna tvorba vaječných buniek nenastáva. Ich zásoba sa znižuje až do menopauzy, ktorú charakterizuje úplné zastavenie produkcie vajíčok. Takéto praktiky podľa ich odporcov provokujú menopauzu, robia ženu predčasne staršou, oberajú ju o mladosť a o roky plodnosti.

Predseda pracovnej skupiny EP pre bioetiku Peter Liese (EĽS-ED) v súvislosti s prijatým uznesením uviedol: „Teraz je čas, aby konala Rada a Komisia. Rozhodnutie nepodporiť kontroverzné technológie z prostriedkov EÚ je veľmi pragmatickým riešením, pretože sa vyhýba diskusii na európskej úrovni o tom, čo ej eticky naozaj zodpovedné. Členské štáty sa budú môcť slobodne rozhodnúť, či financovať takýto druh výskumu zo svojich národných rozpočtov podľa svojich národných pravidiel.”

Podpredseda parlamentnej pracovnej skupiny pre bioetiku Miroslav Mikolášik (EĽS-ED) vyhlásil: „Výskum embryonálnych kmeňových buniek je neetický a za žiadnych okolností by nemal byť podporovaný z európskych zdrojov. Myslím, že žiadne novovzniknuté embryá by nemali byť zabíjané a používané na komerčné alebo výskumné účely. Embryo by malo byť považované za ľudskú bytosť s celou jej alebo jeho dôstojnosťou.“