V Štrasburgu rezonoval maďarský radikalizmus

Krátka správa

Pri oficiálnom otvorení parlamentu si europoslanci uctili pamiatku obetí nadávnych ničivých prírodných katastrof – požiarov v Grécku a ničivého zemetrasenia v Peru ako aj násilností v Iraku. Po vystúpení predsedu Parlamentu Hansa-Gerta Pötteringa nalsedovali krátke príspevky poslancov.

Vo svojom vystúpeni slovenská europoslankyňa Anna Záborská upriamila pozornosť na radikalizáciu v susednom Maďarsku v súvislosti so vznikom Maďarskej gardy. „Majú uniformy a podporu bývalého ministra vlády“, uviedla poslankyňa za stranu EPP-ED/EĽS-ED.

Vodcom paramilitantného zoskupenia ide o obranu pred susednými štátmi, spoločné hranice pre všetkých Maďarov a pre jeho členov je povinný výcvik v streľbe. Maďarská prokuratúra zatiaľ nenašla v stanovách skupiny nič, čo by porušovalo maďarské zákony.

Podľa slov europoslankyne Anny Záborskej sa slovensko-maďarské vzťahy zhoršujú, ako príklad uviedla, že sa pred pár mesiacmi maďarský premiér odmietol stretnutie so slovenským premiérom.

„Opäť sa hovorí o revízii výsledkov II. svetovej vojny. Vyzývam preto maďarskú vládu, aby zasiahla proti paramilitaristickej garde a rozpustila ju. Na Slovensku sme podobnú radikálnu organizáciu postavili mimo zákon. Nič také do Európy 21. storočia nepatrí“, uviedla a vyzvala na zmierenie medzi krajinami na príklade slovenských a maďarských biskupov v Ostrihome.

Vytvorenie Maďarskej gardy okamžite odsúdili aj sociálni demokrati v EP na svojom zasadnutí v Bruseli. Poslanci EP za stranu Smer-SD, ktorí sa na rokovaní parlamentnej skupiny zúčastnili, podporujú názor, že výskyt rasizmu a xenofóbie nie je len záležitosťou jednotlivých členských štátov, ale celej Európy.

“Netreba podceňovať skutočnosť, že polovojenská extrémistická skupina Maďarská garda má “len” 56 členov. Ďalších 2000 sa o členstvo uchádza,” upozornil poslanec Vladimir Maňka. Zároveň pripomenul, že v nedávnej histórii v Nemecku vznikla extrémistická skupina, ktorú založilo len sedem členov. Hitler bol ten siedmy. ”

K rovnakej téme sa vyjadril aj rumunský europoslanec za stranu EPP-ED/EĽS-ED Marian-Jean Marinescu. Rumunsko je jednou zo susedných krajín Maďarska, proti ktorým sa chce garda brániť. Vznik Maďarskej gardy označil za nezlučiteľný s členstvom v Európskej únii a takéto organizácie by mali byť podľa neho zakázané zákonom. Európski lídri by mali presvedčivejšie odsúdiť takéto akcie a postoje a požaduje, aby Európska agentúra pre základné práva, ktorá nedávno zverenila správu o rasizme a xenofóbii v EÚ, vypracovala správu aj o tejto situácii a monitorovala situáciu menšín v Maďarsku.

Skupina slovenských nezaradených poslancov: Irena Belohorská, Sergej Kozlík a Peter Baco vydala k tejto téme písomné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú všetky kompetentné orgány v Maďarskej republike ako aj na celoeurópskej úrovni, aby činnosť gardy dôsledne sledovali. Zároveň vyzývajú všetky členské štáty Európskej Únie, aby pôsobenie nacionalistických skupín, akou je aj Spolok maďarskej gardy, dôsledne monitorovali a rázne zakročili voči aktivitám, ktoré by v budúcnosti mohli vyvolávať konfliktné situácie.

Ak vyhlásenie podpíše väčšina všetkých poslancov EP, predseda EP o tom informuje Parlament a mená podpísaných zverejní v zápisnici. Vyhlásenie sa v takomto prípade postúpi orgánom uvedeným vo vyhlásení, to znamená parlamentom a vládam členským štátov, ako aj Rade.