Viac peňazí na viac ovocia a zeleniny na školách

Únia chce bojovať proti detskej obezite a vštepovať deťom zásady zdravej výživy. Ovocie a zeleninu, ktorú často v detskom jedálničku nahrádzajú sladké, slané a mastné jedlá, im chce EÚ zaplatiť a dopraviť priamo do škôl.

Program distribúcie zeleniny a ovocia pre školákov navrhla Komisia ošetriť sumou 90 miliónov eur. Po prepočte sa však zistilo, že táto suma by stačila len na jeden kus ovocia týždenne pre každé školopovinné dieťa do 10 rokov na dobu 30 týždňov.

Poslanci Európskeho parlamentu preto navhujú túto sumu navýšiť na 500 miliónov eur.

“Podľa môjho názoru by program mal myslieť aj na deti v predškolských zariadeniach”, povedal v pléne europoslanec Milan Gaľa (EPP-ED). Takéhoto názoru sú aj ostatní europoslanci. Podľa Gaľu počet detí trpiacich obezitou stúpa o 400 tisíc ročne. Dnes sa odhaduje, že obéznych detí je v Európe asi 22 miliónov.

Gaľa však dodáva, že ešte viac ako samotná distribúcia ovocia by zdravému vývoju populácie prospelo poradenstvo a vytváranie dobrých a vyvážených stravovacích návykov.

Ovocie, ktoré sa bude na školách distribuovať by malo byť striktne európske. „Vnímame to tak, že v Európe je dostatok ovocia v jednotlivých členských štátoch, ktoré sa možno ani nedostanú pulty obchodov“, uviedla Irena Belohorská. „A podľa možností, aby to nebolo nejaké ovocie, nejaké jablká, ktoré sa budú dovážať niekde z Južnej Ameriky, ale aby to bolo podľa možnosti ovocie z príslušného štátu. Tam vidím z hľadiska prístupu k občanom ako veľmi významný fakt“, dodala.

Ovocie a zelenina v školách bude musieť spĺňať najvyššie kritériá kvality. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča denne skonzumovať aspoň 400 gramov ovocia či zeleniny. Nejde však len o množstvo ale aj o rôznorodosť a pestrosť ovocia a zeleniny, ktoré denne zjeme.

Výroba ovocia a zeleniny tvorí 3,1 % rozpočtu EÚ pre poľnohospodárstvo a 17 % celkovej poľnohospodárskej výroby EÚ.