Víťazstvo pre tulene je prehra pre Kanadu

Zdroj: Flickr

Pozadie

Podľa údajov Európskej komisie sú Dánsko a Taliansko zďaleka najväčšími importérmi surovej tulenej kože. Dánsko dováža kožušiny priamo z Kanady a Grónska. Taliansko využíva dovoz z Ruska, Fínka a Škótska. S kožušinami pomerne živo obchoduje aj Grécko.

Otázky

Kanada vopred varovala, že ak zákaz schválený Európskym parlamentom nebude nezahŕňať výnimku pre humánny a udržateľný lov tuleňov, obráti sa na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO), ktorá bdie nad pravidlami svetovej obchodnej výmeny.

„Ak EÚ zakáže tulenie produkty, tento zákaz by mal obsahovať výnimku pre každú krajinu  – ako je aj Kanada – ktorá má prísne pravidlá humánneho a udržateľného lovu tuleňov“, povedal kanadský minister pre obchod Stockwell Day.

„Ak takáto výnimka nebude, Kanada spochybní zákaz na Svetovej obchodnej organizácii.“

Kanada, Grónsko a Namíbia sa podieľajú na 60 % z 900 tisícov tuleňov zabitých každý rok.  Zvyšok je ulovených na Islande, v Nórsku, Švédsku, Fínsku, Británii a Spojených Štátoch.

Zvieratá sú zväčša zabíjané úderom do lebky okovanou palicou, ktorá sa volá hakapik. Tulenia koža sa využíva v odevnom priemysle a olej vo vitamínových doplnkoch (mastné kyseliny omega-3).

Európska komisia – ktorá dohliada na obchodnú politiku dvadsať sedmičky – uviedla, že ja na Kanade, či sa rozhodne podniknúť nejaké kroky, Brusel však "tvrdo pracoval na tom, aby splnil podmienky WTO".

„Európske inštitúcie sa venovali pohľadu WTO a pozorne počúvali partnerov“, povedal hovorca EK pre obchod Lutz Guellner. „Stále je dosť práce v oblasti implementácie tejto legislatívy, napríklad to, ako budú výnimky fungovať v praxi. Legislatíva, ktorá bola prijatá v Parlamente je nediskriminačná“.

  • Rokovania v Prahe

Zástupcovia EÚ a Kanady sa stretávajú dnes v Prahe. Diplomati tvrdia, že zákaz dovozu tuleních produktov (tento segment obchodu má hodnotu asi 4,2 milióna eur) by nemal ohroziť rokovania o bilaterálnej obchodnej dohode v hodnote minimálne 27 miliárd dolárov.

„Obe strany sa slušne dohodli, že sa v stredu vyhnú rozhovoru o zákaze tuleních produktov“, povedal diplomat aktívny v príprave summitu pre agentúru Reuters.

"Táto nepríjemnosť sa možno vyvinie do niečoho väčšieho v budúcnosti ale nateraz sa obe strany dohodli, že z tohto nespravia prekážku začiatku rozhovorov". 

Pätnásť tuleních druhov, ktoré sa bežne lovia nie sú ohrozené. Európski politici ale pristúpili k tejto agende na základe dôkazov, že mnohé z lovených zvierat sú stále pri vedomí, keď ich sťahujú z kože.

  • Víťazstvo pre tuleňov

Aktivisti za práva zvierat tvrdia, že lov je nehumánny a označili rozhodnutie Európskeho parlamentu za „víťazstvo pre tuleňov“. Sme vďační Európskej únii za to, že odmietla krutosť a sme vďační každému, kto sa pričinil na tom, že tento deň nastal“, povedala Rebecca Aldworth z mimovládnej organizácie Humane Society International.

Kanada  svoju politiku lovu tuleňov obraňuje. „Naša vláda sa postaví za prácu a komunity, ktoré závisia na love tuleňov“, povedala kanadská ministerka pre rybolov Gail Shea. Podľa nej bude takýto zákaz likvidačný pre pobrežné mestá, ktoré na 25-35 % žijú z príjmov z lovu tuleňov.

Rozhodnutie na strane EÚ bude konečné po tom, čo ho schváli Európska rada. Keďže medzi Parlamentom a Radou bola dosiahnutá predbežná dohoda, hlasovaniaeby mala byť len formalitou.

Európska komisia navrhovala čiastočný zákaz spolu s jasným označením tuleních produktov indikujúcim ako bolo zviera usmrtené. Európsky parlament však rozhodol, že to nestačí.

Jedinou výnimkou je lov tuleňov v rámci tradičných inuitských komunít v Kanade alebo iných pôvodných komunít, ktoré ulovené zvieratá spracovávajú pre vlastnú potrebu a predávať môžu len vedľajšie produkty tejto spotreby.

Zákaz sa týka všetkých plutvonožcov, vrátane mrožov a uškatcov. Zákaz by mal vstúpiť do platnosti behom niekoľkých týždňov a členské štáty musia zabezpečiť postihy za jeho porušenie.

EurActiv s Reuters