Vo Francúzsku našli v mäse nebezpečnú baktériu

V zásielke mletého mäsa vo Francúzsku objavili baktériu E.coli. Podľa niektorých informácií nakazené mäso konzumovalo až niekoľko tisíc ľudí. Prítomnosť baktérie objavili pri rutinných testoch vykonaných ešte 10. a 11. marca, na potvrdenie výsledkov sa však čakalo ďalších desať dní, počas ktorých mäso nebolo z predajní stiahnuté. Výsledky náhodných testov musia byť potvrdené národným laboratóriami, čím sa vysvetľoval desaťdenný odklad.

Francúzsky denník Le Parisien informoval, že baktériu našli vo viac ako dvoch tonách mletého hovädzieho mäsa zo severného Francúzska, ktoré bolo distribuované do viac ako stovky obchodov a supermarketov. Následky konzumácie kontaminovaného mäsa môžu byť u jednotlivých ľudí rôzne, od bolesti žalúdka až po vážne problémy s obličkami. Úrady však zatiaľ nezaznamenali ľudí s vážnejšími problémami.

Na bezpečnosť potravín sa v Európskej únii kladie veľký dôraz. Pri podobnom prípade, kedy sa obajvilo podozrenie, že taliansky syr mozzarella mohol byť konatminovaný toxínmi, Európska komisia okamžite žiadala od talianskej vlády vysvetlenie a záruky, že produkt nepredstavuje zdravotné riziko. Nad bezpečnosťou potravín bdie aj výbor EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

„Na Slovensku sme vďaka dobrej súčinnosti všetkých kontrolných zložiek nemali žiaden väčší potravinový škandál,“ povedal pre denník Plus 1 deň slovenský europoslanec Peter Baco. Pozitívne sa v tejto oblasti odrazil vstup Slovenska do EÚ, „nakoľko vedecké hodnotenie rizika, ktoré je základom pre prijímanie legislatívy, sa vykonáva nielen na národnej úrovni, ale SR má k dispozícii i výsledky zo  spoločného vedeckého hodnotenia na komunitárnej úrovni z Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín“, odznelo na Potravinárskej konferencii Spoločnosti spotrebiteľov potravín konanej vo februári, kde Peter Baco prítomných tiež ifnormoval, že niektoré normy sme mali dokonca oveľa prísnejšie ako štáty vtedajšej európskej 15 – napríklad obsah dusičnanov.

Z hľadiska samotnej kontroly potravín označil Peter Baco za veľký prínos jednak zjednotenú komunitárnu legislatívu, tzv. hygienický balíček, ale i Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá, ktorý zabezpečuje, že ak sa v jednom členskom štáte objaví na trhu nevyhovujúca potravina, okamžite sú o tejto potravine sú informované  ostatné členské štáty, takže môžu ihneď prijímať nápravné opatrenia.