VoteWatch: História hlasovaní europoslancov na jednom mieste

Zdroj: Flickr: Members of the European Parliament voting on a resolution during Brussels plenary session, 03 December 2008@European Parliament/Pietro Naj-Oleari

Včera bola spustená pre užívateľov webstránka VoteWatch.eu, ktorej ambíciou je vniesť viac transparentnosti do fungovania a činností Európskeho parlamentu, predovšetkým poslancov. 28 dní pred európskymi voľbami ponúka portál voličom pomocný nástroj na orientáciu.

Štatistiky a modely na stránke využívajú dostupné údaje zaznamenávané Európskym parlamentom avšak spôsobom, ktorý je podstatne prehľadnejší. Stránka s týmito údajmi ďalej pracuje v rôznych súvislostiach. Spracované sú dnes údaje z celého volebného obdobia 2004-2009. Aktualizovať sa budú po každom ďalšom zasadnutí Európskeho parlamentu v budúcnosti.

Pokiaľ ide o hlasovanie, stránka pracuje s tzv. „roll-call votes“, to znamená elektronické hlasovanie podľa mien, ktoré sa využíva pri dôležitých hlasovaniach. Skúma tiež lojalitu, toto-ktorého poslanca buď k národnej delegácii alebo politickej skupine, ktorej je členom. Podobne štatistiky ukazujú aj súdržnosť politických skupín pri hlasovaní a koalície politických skupín v konkrétnych otázkach.

Stránka tiež zhromaždila údaje o dochádzke všetkých poslancov na plenárne zasadania. Vychádzala pri tom z údajov v registri, do ktorého sa poslanci zapisujú. Ako účasť sa počíta i to, ak sa poslanec do registra nezapísal, ale zúčastnil sa aspoň jedného hlasovania v ten deň.

Ďalšími sledovanými aktivitami sú pozmeňovacie návrhy, ktoré poslanci navrhli a boli schválené, otázky ktoré kládli Európskej komisii alebo Rade,  vystúpenia v pléne a.i. 

Autori stránky tvrdia, že správnosť údajov starostlivo overovali, sú však pripravení opraviť akýkoľvek faktický omyl, ak naňho budú upozornení.

Podľa Sary Hageman, jednej z autoriek projektu, nie je stránka určená na to, aby prstom ukázala na niektorých europoslancov, ale slúži na tom, aby voliči mohli ľahšie zistiť ako konkrétny europoslanec hlasoval a pracoval.

Odborníci, ktorí stáli za zrodom projektu porovnávajú situáciu s USA, kde sa história hlasovania jednotlivých členov Kongresu často využíva vo volebnej kampani, kedy sa politickí oponenti konfrontujú navzájom s hlasovaním v tej-ktorej otázke.

Napriek všetkej opatrnosti a uisteniem, že stránka len narába s faktami a nie je voči nikomu myslená pejoratívne, profesor Simon Hix z London School of Economics dodal, že tím, ktorý na nej pracoval využil aj právne poradenstvo.

Len nedávno bola podobná stránka, ktorá na základe vybraných údajov o aktivitách europoslancov zostavila rebríček, z webu stiahnutá. Dôvodom boli sťažnosti a hrozby žalobami od europoslancov.