VoteWatch: Najvplyvnejšou slovenskou europoslankyňou je Záborská

slovenski europoslanci votewatch

zdroj: VoteWatch.eu

Medzinárodná mimovládna organizácia VoteWatch Europe dlhodobo sleduje dianie v Európskom parlamente a v Rade EÚ.

Predovšetkým zaznamenáva a spracováva jednotlivé hlasovania. Venuje sa však aj produkcii vlastných analýz.

Najnovšie na základe prepracovanej metodiky vytvorila rebríček vplyvu poslancov Európskeho parlamentu.

Medzi najvplyvnejšou sedemdesiatkou (zo 751) sa neumiestnila žiadna slovenská poslankyňa alebo poslanec.

V rámci národnej delegácie ale VoteWatch vyhodnotil ako najrelevantnejšiu trojicu – Anna Záborská (KDH, EPP), Vladimír Maňka (Smer-SD,S&D) a Eduard Kukan (ex-SDKÚ-DS, EPP).

Záborská je europoslankyňou od roku 2004.  Od 2009 je šéfkou slovenskej delegácie vo frakcii európskych ľudovcov (EPP). V minulosti zastávala funkciu predsedníčky výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť, stále je jeho členkou a venuje sa témam z oblasti rovnosti príležitostí, rodovej rovnosti alebo otázok zamestnanosti žien. Je tiež clenkou výboru pre priemysel, výskum a energetiku a výboru pre rozvoj.

Za ňou nasleduje v europoslanec Vladimír Maňka, ktorý je tiež europoslancom od roku 2004 a vedie slovenskú delegáciu pri skupine Socialistov a demokratov (S&D). Je členom výboru pre rozpočet. Viackrát bol spravodajcom alebo tieňovým spravodajcom pre niektoré aspekty rozpočtu EÚ.

Tretí najvyšší bodový zisk v použitom algoritme dosiahol Eduard Kukan (EPP), ktorého podobná analýza VoteWatch nedávno vyhodnotila ako jedného z dvoch najvplyvnejších poslancov EP v oblasti politiky rozširovania EÚ.

Vedú predsedovia 

V celkovom rebríčku obsadil prvú priečku predseda EP Martin Schulz (S&D). Nasleduje za ním predseda euroľudovcov Nemec Manfred Weber (EPP) a šéf socialistov Talian Gianni Pittella (S&D). Obaja sú zároveň na čele najpočetnejších národných delegácií vo svojich politických skupinách.

Štvrtú priečku obsadil predseda vplyvného výboru pre životné prostredie a verejné zdravie (ENVI) Giovanni La Via (EPP) nasledovaný britským konzervatívcom Timothym Kirkhopeom (ECR).

Vysoko skórovali aj predseda výboru pre medzinárodný obchod a spravodajca k TTIP Bernd Lange (S&D) alebo poľský predseda výboru pre energetiku, výskum a priemysel Jerzy Buzek (EPP)

Presadiť sa je v konkurencii politikov z celej EÚ v 751-člennom parlamente nie je samozrejmosťou. Ak sa tak stane, europoslanci majú možnosť vstupovať do rozhodnutí s dosahom na celú EÚ a jej pol miliardy obyvateľov.

Momentálne sa blíži koniec prvej polovice volebného obdobia aktuálneho Európskeho parlamentu (2014-2019). S tým budú súvisieť aj zmeny na niektorých kľúčových postoch v jeho štruktúre, napríklad predsedov výborov.

Čo vplýva na vplyv?

Rebríček organizácie VoteWatch vychádza zo špeciálne vytvoreného algoritmu, ktorý zohľadňuje to, čo je pre vplyv europoslancov skutočne dôležité a nespolieha sa len na kvantifikovateľné ukazovatele (napríklad počet vystúpení v pléne), ako robia mnohé iné rankingy.

Vychádza z kombinácie vyhodnocovania konkrétnych aktivít a faktov, pričom ich váhu nechali výskumníci posúdiť konkrétnym expertom. Inými slovami, každá hodnotená kategória je bodovaná ale to, koľkými bodmi, je výsledok konzultácie s 234 expertnými respondentmi.

Každý môže mať totiž iný názor na to, ktorý post alebo tematická oblasť je dôležitejšia, vysvetľuje VoteWatch svoje postupy.

Drvivá väčšina z respondetov prichádza do kontaktu s europoslancami na dennej alebo týždennej báze. Väčšina robí v inštitúciách EÚ, prípadne v súkromnom alebo mimovládnom sektore, médiách či národných inštitúciách.

Vstupy od expertov napríklad viedli výskumníkom k tomu, aby nie len zohľadnili predsedníctvo výborov, ale aj to, akému výboru sa predsedá, keďže nie všetky výbory majú rovnaký vplyv. Najmä, ak sa zaoberajú agendou, kde EÚ nemá „tvrdé“ kompetencie.

Respondenti tiež upozornili na problematickosť zohľadnenia otázok, ktoré môžu europoslanci smerovať Komisii. Je totiž rozdiel, či sa europoslanec pýta jednu „premyslenú“ otázku, alebo mnoho „hlúpych“. Počet položených otázok od europoslanca preto napríklad algorytmus vôbec nezohľadňoval.

Medzi expertami tiež prevláda presvedčenie, že pre vplyv v EP nie je až také dôležité, či je europoslanec napríklad bývalý eurokomisár, skôr na tom, či je koordinátor svojej politickej skupiny vo výbore. Túto funkciu dokonca považujú za dôležitejšiu než podpredsedníctvo Parlamentu.

Vplyv je “neutrálna” kategória

Pokiaľ ide o „spravodajcovanie“ (teda zodpovednosť konkrétneho poslanca za konkrétny file v EP), väčšiu váhu má pri legislatívnych aktoch. Na druhej strane, tieňový spravodajca (spravodajcovia jendotlivých politických skupín) pri legislatívnych aktoch má väčší vplyv ako hlavný spravodajca pri nelegislatívnych dokumentoch.

Rozdiel je aj v tom, či ide o tieňového spravodajcu za dve veľké politické rodiny –  S&D a EPP – alebo niektorú z menších frakcií.

Dôležitý faktor, ktorí respondenti navrhovali, ale nebolo možné porovnateľne zohľadniť, je znalosť cudzích jazykov. Prevláda však presvedčenie, že bez ovládania viacerých jazykov poslanec veľa vody nenamúti.

Na záver analytici VoteWatch upozorňujú, že vplyv je neutrálna kategória a jeho hodnotenie, ktoré bude mať vždy svoje limity, platí pre konkrétny bod v čase (v tomto prípade na jeseň 2016) ale často aj pre konkrétnu oblasť.