Výskyt rakoviny v EÚ „na úrovni epidémie“

Parlamentný výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín prijal uznesenie O boji proti rakovine v rozšírenej EÚ.

Poslanci poznamenávajú, že podľa odhadov WTO, je môžné jednému z troch prípadov rakoviny predísť a že prevencia predstavuje jednu z najefektívnejších dlhodbých stratégií pre kontrolu rakoviny. Ďalšiu tretinu prípadov rakovinových ochorení by bolo možné vyliečiť, pokiaľ by sa diagnostikovali skôr a liečili primerane, zdôrazňujú europoslanci.

Uznesenie vyvzýva členské štáty, aby zaviedli zákonnú povinnosť registrácie prípadov rakovinových ochorení a zaistili tak kapacity pre hodnotenie pogramov prevencie, skrínigu, liečby a prežitia na základe údajov o obyvateľstve.

„V priemere je na prevenciu rakoviny vynakladaných len 3 % z rozpočtov zdravotníctva (…) Potrebujeme spojiť naše úsilie a investovať do prevencie rakoviny, povedal poslanec a bývalý minister zdravotníctva Veľkej Británie, John Bowis (EPP-ED), ktorý tvrdí, že miera výskytu rakoviny je na „úrovni epidémie“. Na rakovinové ochorenie zomrie v Únii ročne milión ľudí.

Od Komisie poslanci žiadajú, aby podporila prevenciu cez popularizovanie zdravého životného štýlu a podporu výskumu a inovácií v oblasti skríningu, včasnej diagnostiky, liekov proti rakovine a liečebných postupov. Pokiaľ ide o liečbu, poslanci tvrdia, že rozdiely v kvalite zariadení pre liečbu rakovinových ochorení, skríningových programov a prístupu k najnovším liekom „sú jedným z hlavných dôvodov v rozdielnej miere prežitia medzi štátmi EÚ za posledných päť rokov.“

Štatistiky hovoria, že úmrtnosť na rakovinu je v nových členských štátoch vyššia. Poslankyňa EP Irena Belohorská v minulosti upozorňovala, že slovenská pacientka s rakovinou prsníka má o 30% nižšiu šancu na prežitie, ako má pacientka vo Švédsku.

Uznenesenie navrhuje vytvorenie inštitucionalizovanej pracovnej skupiny EÚ pre rakovinu, ktorá by mohla zlepešiť kontrolu rakoviny v Európe. Skladala by sa z členov Komisie, Rady a Parlamentu. Pravidelne by sa stretávala a jej členovia by tak mali možnosť vymieňať si osvedčené postupy prevencie, skríningu a liečby.

Znižovanie výskytu prípadov rakovinových ochorení je jednou z priorít Slovinského predsedníctva EÚ. V dňoch 7 až 8. februára 2008 sa bude pod patronátom predsedníctva konať konferencia venovaná tejto otázke.