Vyšla odborná publikácia o boji proti rakovine v EÚ

Publikácia vyšla ako súčasť projektu FACT (Fight Against Cancer Today – Boj proti rakovine dnes), ktorý podporujú slovinská vláda, generálne riaditeľstvo EK pre zdravie a organizácia European Observatory on Health systems and Policies. Autori dúfajú, že viac než 300 stranová kniha bude užitočným prehľadom súčasného stavu kontroly rakoviny v Európe a že odporúčania, ktoré prináša si nájdu cestu k tvorcom politík. Voľne prístupná je v elektronickej podobe v anglickom jazyku na tejto linke.

“Ak kniha len malým spôsobom pripspeje k zníženiu obrovskej záťaže rakoviny v Európe, poslúži svojmu účelu”, píše sa v úvode.

Rakovina predstavuje druhú najčastejšiu príčinu úmrtí v Európe. Kedže mnohým prípadom ochorenia na rakovinu sa dá predísť, je potrebné zavádzať efektívne a koordinoavné mechanizmy na podporu prevencie rakoviny.

Publikácia “Odpoveď na výzvu rakoviny v Európe” by mala slúžiť ako návod pri posilňovaní politík členských štátov, ktoré by mohli zvrátiť existujúce negatívne trendy. K jej konečnej podobe prispelo 29 odborníkov.

Obsahuje fakty týkajúce sa epidemiológie, diagnostiky, liečby, výkonu zdravotníckej starostlivoti, prevencie, propagovania zdravého životného štýlu, výskumu a rôznych typov politík využívaných v oblasti boja proti rakovine.

Ponúka hodnotenie modelov osvedčených postupov a stavu implementácie existujúcich medzinárodných odporúčaní v oblasti skríningu rakoviny, manažmentu ochorenia a prevencie rakoviny. Záverom prináša odporúčania pre odstránenie rozdielov v úspešnosti boja s rakovinou medzi členskými štátmi Európskej únie.

Slovinsko si stanovilo boj proti rakovine ako centrálnu tému v oblasti zdravia pre svoje šesťmesačné predsedníctvo EÚ. Začiatkom februára zorganizovalo v Brdo pri Kraniju konferenciu venovanú zníženiu záťaže, ktorú predstavuje rakovina v EÚ. V otváracej reči slovinská ministerka zdravotníctva Zofija Mazej Kukovič, pripomenula že starnutie populácie sa podpíše pod skutočnosť, že jeden z troch občanov EÚ ochorie počas svojho života na onkologické ochorenie a jeden zo štyroch tomuto ochoreniu podľahne. “Každé euro investované do prevencie je z dlhodobého hľadiska tou najlepšou investíciou. Treba to brať do úvahy pri prijímaní ťažkých rozhodnutí o prioritách v zdravotníctve.”

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzval nedávno Komisiu, aby vytvorila pracovnú skupinu, ktorá by bola akýmsi lídrom v boji proti rakovine prostredníctvom návrhov na zlepšenie prevencie, skríningov a liečby onkologických ochorení. V Európskom parlamente pôsobí neformálna skupina pod názvom MEP against cancer (poslanci proti rakovine). Medzi viac ako šesťdesiatku jej členov patria aj dvaja slovenskí europoslanci Irena Belohorská (NI) a Miroslav Mikolášik (EPP-ED). Belohorská nedávno prevzala záštitu nad podujatím týkajúcim sa Európskeho týždňa proti rakovine krčka maternice.

“Aj napriek tomu, že zdravotníctvo patrí do kompetencie národných štátov, Európsky parlament sa venuje tejto problematike vo viacerých pracovných skupinách, keďže dnes už môžme hovoriť o epidémii rakoviny. V tejto situácii je povinnosťou politika vytvoriť lekárom a zdravotným sestrám podmienky na prácu, občanov motivovať k prevencii a pacientom zabezpečiť liečbu na úrovni európskych štandardov,” hovorí Belohorská.

Rakovina bude ústrednou témou aprílového neformálneho ministerského stretnutia pod Slovinským predsedníctvom.