Záborská bojuje proti pedofilom

záborská

 

Krátka správa

Poslanci Európskeho parlamentu Anna Záborská (EĽS-ED/KDH, SK) a Bogusław Sonik (EĽS-ED, Občianska platforma, PL) poslali otvorený list predsedovi EP Borrellovi, rakúskemu kancelárovi a aktuálnemu predsedovi Európskej rady Schüsselovi a holandskému premiérovi Balkenendeovi v súvislosti so zaregistrovaním holandskej politickej strany, ktorá chce presadiť legalizáciu sexu s deťmi už od 12 rokov a postupne odstrániť akúkoľvek vekovú hranicu pre sexuálny styk dospelých s deťmi, chce legalizovať detskú pornografiu a sex so zvieratami.

Europoslanci v liste vyjadrili maximálne znepokojenie nad týmto krokom, ktorý vnímajú ako pokus zničiť základné ľudské práva detí. Deti sú najzraniteľnejšou časťou spoločnosti a potrebujú aj najväčší stupeň ochrany. Relativizovanie hodnôt podľa nich vedie k zahnívaniu spoločnosti. Ak Európa nedokáže ochrániť svoju budúcnosť, tak si žiadnu budúcnosť nezaslúži.

Touto výzvou chcú poslanci apelovať na európske štáty, aby už v zárodku potláčali všetky priame a nepriame pokusy o narušenie základných práv detí. Europoslanci v liste vyzývajú Holandsko, aby podniklo okamžité opatrenia na delegalizáciu tejto strany.

Svoje hlboké znepokojenie nad vznikom novej holandskej politickej strany „Zhovievavosť, sloboda a odlišnosť“, ktorá chce vo svojom programe legalizovať pedofíliu a zoofíliu, vyjadril vo svojom vystúpení na úvod plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu 12. júna 2006 aj slovenský europoslanec Ján Hudacký (EĽS-ED) Vyzval holandskú vládu, Európsky parlament a iné relevantné európske inštitúcie, aby urobili všetky nevyhnutné opatrenia na zastavenie týchto snáh. Vo svojom vystúpení označil tieto aktivity za kriminálne plány, ktoré sú ďaleko za hranicou ľudskej prirodzenosti a dôstojnosti a nesmú byť tolerované ani v náznakoch resp. by mali byť úplne postavené mimo zákon.

Európsky parlament zároveň 1. júna 2006 schválil správu, ktorej cieľom je dosiahnuť, aby zákaz pracovať s deťmi uložený súdom za sexuálne trestné činy spáchané na deťoch v jednej členskej krajine EÚ bol vymáhateľný a uplatniteľný v ktorejkoľvek inej členskej krajine. To má sexuálnym delikventom zodpovedným za sexuálne vykorisťovanie detí či detskú pornografiu znemožniť pokračovať v ich trestnej činnosti po presťahovaní sa do inej krajiny.  

Boj proti pohlavnému vykorisťovaniu detí a detskej pornografii sa stal prioritou celej Únie už koncom roku 2003, kedy sa zároveň stanovili určité minimálne spoločné postupy členských krajín v súvislosti s bojom proti týmto trestným činom. Išlo napríklad o druh udeleného trestu či zákaz ďalšieho výkonu povolania, ktoré by súviselo s dohľadom na deti.

Rámcové rozhodnutie, ktoré teraz navrhuje Rada a ku ktorému sa poslanci vyjadrili hlasovaním v rámci konzultačného postupu, má zabrániť, aby sa zopakoval prípad, keď pedofil odsúdený vo Francúzku neskôr spáchal rovnaký zločin v Belgicku, pričom belgické úrady o jeho kriminálnej minulosti netušili. Návrh na znenie rámcového rozhodnutia pochádza práve z Belgicka.

Europoslanci s návrhom rozhodnutia súhlasia, zákaz dohľadu nad deťmi však odporúčajú rozšíriť okrem práce vo verejných a súkromných inštitúciách aj na ďalšie činnosti, v ktorých sa s deťmi pracuje.

Zlepšiť prevenciu má tiež zápis všetkých uložených trestov a zákazov činnosti do národných trestných zoznamov, o ktorých výpis by potom mohol požiadať ktorýkoľvek štát. Poslanci v správe odporúčajú, aby sa do zoznamu zapisovali nielen zákazy uložené v EÚ, ale aj v tretích krajinách.