Záborská: Kresťania čelia perzekúciám

Šéfka slovenskej delegácie pri skupine Európskej ľudovej strany (EPP) Anna Záborská z KDH na podujatí "Motlitebné raňajky v Európskom parlamente" hovorila o novej vlne prenasledovania, ktorej čelia kresťania. Všetci, ktorí vyznávajú kresťanstvo v Európe by si podľa jej slov mali byť vedomí tohto nebezpečenstva. Informuje portál theparliament.com.  

„Pamätáte sa, že Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že krucifix na verejných miestach je v rozpore so slobodou náboženského vyznania občanov“, povedala mysliac na kontroverzné rozhodnutie o krížoch na školách v prípade talianskej sťažovateľky.

Záborská vyzýva kresťanov, aby sa tomuto „skrytému nebezpečenstvu postavili“. Podľa nej sú síce preč časy, kedy v starom Ríme hádzali kresťanov levom, ale preč sú aj "časy, kedy boli kresťania istým spôsobom chránení  a automaticky chránení."

"Moderná forma prenasledovania môže byť skrytá, sofistikovaná a spoločensky akceptovaná", myslí si poslankyňa. 

Portál theparliament.com nazýva v svojom článku slovenskú europoslakyňu "kontroverznou". Pripomína jej nesúhlas s interrupciami a právami homosexuálov a vlnu odporu, ktorá sa zdvihla po jej zvolení od funkcie šéfky výboru pre práva žien a rodovú rovnosť v Európskom parlamente na začiatku minulého volebného obdobia. V polovici mandátu Parlamentu (2004-2009) kedy sa opätovne volili predsedovia výborov bola Záborská znovuzvolená celým výborom.

Na Modlitebných raňajkách v Európskom parlamnete, kde sa zišlo 350 európskych i národných politikov, diplomatov i funkcionárov Zábroská tiež povedala: „Treba veľmi jasne rozlišovať medzi politikou a náboženstvom. Ale nemôžeme oddeľovať morálku a politiku. Nikto nespochybňuje, že je potrebné odlíšiť náboženské inštitúcie od inštitúcií politických. Avšak náboženskí predstavitelia majú povinnosť hovoriť tak, aby pripomínali občanom morálne princípy, na ktorých je založený verejný život v pravde.“