Záborská žiada nulovú toleranciu voči sexuálnemu obťažovaniu

Krátka správa

Podľa Anny Záborskej, predsedníčky Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť, sa musí voči tomuto problému uplatňovať nulová tolerancia. Rovnako ako na domáce násilie a obchodovanie s ľudmi. Anna Záborská (EPP-ED) 21. novembra predsedala verejnému panelu, ktorý sa venoval problému sexuálneho obťažovania na pracovisku. K téme sa vyjadrovali poprední experti z niekoľkých členských krajín EÚ.

Pri formulovaní záverov vychádzali aj z prieskumu „Ženy a násilie na pracovisku“ (Women and violence at work) Európskej nadácie pre zlepšenie životných a pracovných podmienok (Eurofound). Obeťami sexuálneho obťažovania na pracovisku sa najčastejšie stávajú ženy vo veku 15 až 29, vyplýva to práve zo spomínaného prieskumu Eurofound-u. Zároveň z neho vyplynulo, že najviavc prípadov sexuálneho obťažovania zaznamenali vo Fínsku a najmenej v Bulharsku.

Najrizikovejšia z tohoto pohľadu je práca v školstve, zdravotníctve, verejnej správe, v hotelových a reštauračných službách. Podľa odborníkov by bolo vhodné pouvažovať nad sektorovým prístupom k sexuálnemu obťažovaniu, ako aj iným formám násilia na pracovisku.

Európska smernica z roku 1997 presunula dôkazné bremeno z obeťe sexuálneho obťažovania na obvineného. V praxi to znamená, že ak dôjde k obvineniu, to, že sa skutok nestal musí dokázať ten komu sa pripisuje.

Ako panelisti na podujatí, okrem iných, vystúpili Agnès Parent-Thirion, koordinártorka výskumu z Eurofound, Jukka Takala, riaditeľ Európskej agentúry pre bezpečnosť a zdravie na pracovisku (EU-OSHA) a Lara Lazzeroni, výskumníčka a profesorka pracovného práva na University of Siena v Taliansku.

Väčšina členských štátov prijala, či už legislatívne alebo nelegislatívne prístupy v boji proti sexuálnemu obťažovaniu. Na Slovensku rieši obťažovanie vo všeobecnosti antidiskriminačný zákon.