Záborská zorganizovala benefičný hokejový zápas

Hokejový zápas sa uskutočnil v sobotu (23.8) v martinskom hokejovom centre na Podháji. V priateľskom zápase medzi tímami MHF Martin a C.S.G. Strasbourg-Alsace boli úspešnejšie domáce hokejistky, ktoré súperky zdolali 15:5. Napriek tomu označil tréner štrasburského tímu Morgan Madec zápas za “príjemný” a ocenil, že domáce hráčky dovolili hosťkám využiť zápas na prípravu, hoci je hokej v Štrasburgu “na inej úrovni ako tu”.

Zápas sa odohral ako podujatie kampane, ktorú pred niekoľkými mesiacmi spustila slovenská europoslankyňa Anna Záborská (EPP-ED) predsedníčka parlamentného výboru pre práva žien a rovnosť príležitostí.

Iniciatíva „Viete, kde je teraz Vaše dieťa?“ sleduje cieľ väčšej ostražitosti rodičov, ktorí by mali za každých okolností vedieť, kde je ich dieťa, aby sa tak minimalizovala šanca, že stane obeťou alebo páchateľom trestného činu.

“Po štyroch rokoch strávených v Európskom parlamente môžem povedať, že sa o problémoch detí a mládeže už veľa hovorilo, uskutočnilo sa veľa konferencií, prednášok o tom, ako riešiť tento problém.” Ako ale dodáva, väčšinou ide len o akcie „ex-post“. “Prevencii tohto problému sa venujeme veľmi málo. Prevencia je podľa mňa nielen lacnejšia, ale aj menej bolestivá”, hovorí Záborská.

Do cielenej kampane sa zapája aj polícia. Oslovený europoslankyňou bol aj prezident Policajného zboru Ján Packa. Ako na tlačovej konferencii po zápase informoval Miroslav Duchoň, zástupca mestskej polície v Nitre, polícia organizuje rôzne formy zážitkového učenia kde deti a mladistvých upozorňuje na najbežnejšie situácie, ktoré vedú k tomu, že by sa mohli stať obeťou obchodu s ľudmi.

Častým dôvodom, prečo sa rodičia o svoje deti nezaujímajú, je nedostatok času s pracovná vyťaženosť. “Ja osobne som pracovne veľmi zaneprázdnená, viem však kde je v danej chvíli moje dieťa”, povedala na margo prednostka mestského úradu v Martine, Katarína Katinová.

Problém kriminality spojenej s mladistvými prekračuje hranice štátov aj Európskej únie, Anna Záborská preto oslovila aj podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, Jacquesa Barrota. Žiada, aby sa táto kampaň stala predmetom rozpočtu Európskej únie, aby tak časť programu bola financovaná Európskou úniou a časť národnými rozpočtami členských krajín.

Podľa poslankyne ide hlavne o to, aby kampaň aspoň raz za deň upozornila rodičov, deti i mladistvých na nebezpečenstvo, ktoré na nich číha. “Zároveň upozorní rodičov na to, čo sa môže stať. Rodičia sa potom snažia zaujímať sa viac o to, kde ich dieťa trávi voľný čas a zároveň sa tým znižuje riziko nepredvídaných udalostí.” Zdôraznila ale, že kampaň “nechce byť výčitkou pre rodičov.”