Záborskej prešlo vyhlásenie proti pedofilom na internete

Európsky parlament dnes v Bruseli oznámil prijatie písomného vyhlásenia požadujúceho vytvorenie systému včasného varovania pred pedofilmi. Vyhlásenie predložili poslanci Anna Záborská (KDH, EĽS) a Tiziano Motti (EĽS) a podporilo ho 371 poslancov.

Jeho cieľom je zvýšiť účinnosť boja proti detskej pornografii a sexuálnemu obťažovaniu na internete. Predseda Európskeho parlamentu teraz vyhlásenie postúpi Rade a Komisii EÚ.

Poslanci vo vyhlásení žiadajú, aby Rada a Komisia vykonávali smernicu 2006/24/ES (známa tiež ako „data retention smernica“, svojimi odporovateľmi nazývaná aj „orwellowská“ smernica) a rozšírili rozsah jej pôsobnosti na internetové vyhľadávače. To by podľa predkladateľov malo umožniť urýchlene a účinne zasahovať proti detskej pornografii a sexuálnemu obťažovaniu na internete.

Smernica z roku 2006 nariadila členským štátom, aby uzákonili pre všetkých poskytovateľov služieb elektornickej komunikácie uchovávať celú škálu údajov o telefónnej komunikácii, komunikácii cez internet (emaily ) – nie však ich obsah – a lokalizačných údajov o mobilných telefónoch a to po dobu najmenej dva roky. Nevylučuje však aj dlhšie obdobie.

Vzhlásenie tiež vyzýva členské štáty, aby v záujme boja proti pedofílii a sexuálnemu obťažovaniu koordinovali európsky systém včasného varovania medzi verejnými orgánmi podľa vzoru už existujúceho systému včasného varovania pre potraviny.

„To, že sa podarilo prijať toto vyhlásenie, považujem za významný krok v boji proti pedofílii. V minulom volebnom období boli navrhnuté 3 podobné deklarácie, ani jedna však nenašla dostatočnú podporu. Som veľmi rada, že väčšina mojich kolegov chápe, že bezpečnosť detí musí byť zaručená aj na internete,“ povedala Anna Záborská.

Ochrana súkromia na internete by podľa autorov vyhlásenia mala zostať aj v budúcnosti zachovaná. Smernica 2006/24/ES o uchovávaní údajov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb totiž neumožňuje uchovávať obsah takejto komuniácie a informácie vyžiadané pri použití elektronickej komunikačnej siete.

Písomné vyhlásenie je text s rozsahom do 200 slov vo veci, ktorá patrí do rámca činností Európskej únie. Európski poslanci môžu prostredníctvom písomných vyhlásení uviesť alebo obnoviť rozpravu na tému, ktorá patrí do právomocí Únie. Na to, aby sa z písomného vyhlásenia stala oficiálna pozícia Európskeho parlamentu potrebuje získať podpis minimálne polovice poslancov EP.