Zásluhu na vstupe SR do EÚ má podľa Kozlíka Prodiho Komisia

"Dosť sa diskutuje a dosť si prisvojujú politické strany najmä vetdajšej vládnej koalície, že tá hlavná zásluha vstupu do EÚ leží na nich a že skôr opozícia to blokovala .. alebo urobila veci, ktoré bránili tomuto vstupu“, povedal na tlačovej konferencii v Bratislave poslenec Európskeho parlamentu a jednotka na kandidátke za ĽS-HZDS Sergej Kozlík. 

Všetko malo podľa jeho slov určité postupnosti. Skôr než Slovensko vstúpilo do EÚ "muselo sa stať samostatným štátom, čo riešilo ako rozhodujúca politická sila práve HZDS", povedal novinárom. 

Pripomenul, že v refredne bolo HZDS za vstup Slovenska do EÚ. Kozlík tvrdí, že ak by Ľudová strana-HZDS ako vetdy najsilnejšia politická strana referendum nepodporila, tak by sa nepodarilo dosiahnuť tresný nadpolovičný výsledok za. 

Ako tiež povedal Európska komisia vedená Jaquesom Santerom presadzovala princíp prijatia len štyroch krajín – Slovinsko, Českú republiku, Poľsko a Maďarsko. Nová Komisia Romana Prodiho potom podľa Kozlíka presadila pristúpnie desiatich krajín.

"Domievam sa, že kto by bol býval na Slovensku vo vláde v tom čase, bol by Slovensko do únie v tom čase dostal. Bol zmenený politický pohľad na rozšírenie EÚ pod vedením Romana Prodiho". 

HZDS pokladá principiálne vstup Slovenska do EÚ za výhodný, pretože sme malá krajina, pokračoval Kozlík. Ako výhody vyrtúva jednotný trh a voľný pohyb osôb. Naopak nevýdou bola odstávka reaktorov Jaslovských Bohuníc a diskriminácia v agrosektore. Za čiastočnú nevýhodu považuje silný kurz eura.