Znečistené ovzdušie skracuje život

klimatické, klíma, znečistenie

 

Krátka správa

Európsky parlament na plenárnom zasadnutí schválil smernicou o skvalitňovaní ovzdušia. Na rozdiel od pôvodného návrhu Komisie však EP žiada ešte prísnejšie ciele znižovania maximálnych povolených koncentrácií znečisťujúcich elementov, zodpovedných za najhoršie škody. Ďalšie pozmeňovacie návrhy europoslancov zvýšili flexibilitu uplatňovania smernice, čím dávajú členským krajinám dostatok času na prispôsobenie sa novej legislatíve.

V rámci rozpravy vystúpila slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (Nezaradení). Pripomenula, že znečistené ovzdušie znižuje dĺžku priemerného veku ľudí. Poukázala tiež na alarmujúci fakt, že viac ako polovica Európanov žije v podmienkach, kde denný limit koncentrácií až 35-krát prevyšuje prípustnú normu. V EÚ je podľa jej slov situácia najhoršia v Beneluxe, Severnom Taliansku, ale aj v nových členských štátoch.

Uvítala snahu EÚ o zlepšenie kvality ovzdušia, vyslovila však zároveň obavy z praktickej implementácie. „Ak majú členské štáty a najmä nové členské štáty implementovať do svojich právnych poriadkov rámcovú smernicu a ďalšie 4 legislatívne texty, 3 dcérske smernice a rozhodnutie Rady, je jasné, že implementácia bude ťažkopádna, s chybami a možno aj nekompletná“. Pre firmy a občanov by tak bolo zložité mať prehľad o existujúcich reguláciách kvality ovzdušia. I. Belohorská preto uvítala, že „navrhovaná úprava zjednodušuje existujúcu legislatívu až o 50 percent“. Únia tiež „potrebuje dlhodobé ciele a tvrdú kontrolu a monitoring, či členské štáty správne implementujú smernice“.

Europoslankyňa poukázala aj na globálny rozmer tejto politiky: „…aj tá najprecíznejšia činnosť Európskej únie v tejto oblasti bude neúčinná, ak Európska únia nebude spolupracovať s okolitými krajinami. Ovzdušie nie je len Európskou tematikou, ale celosvetovou, a aj keď sa kvalita Európskeho ovzdušia postupne zlepšuje, ak nebudeme spolupracovať v tejto oblasti s vonkajším svetom, znečistené ovzdušie k nám bude „importovane“ a nebudeme tomu vedieť nijako zabrániť.“