Žurnalisti súťažia o cenu EP

Národných kandidátov v jednotlivých kategóriách vybrala porota v zložení: vedúca zahraničnej redakcie agentúry SITA Helga Dingová, člen predstavenstva Slovenského syndikátu novinárov Ján Fule a šéfredaktor internetového portálu EurActiv.sk Radovan Geist.

Michal Frank zaujal porotu svojim príspevkom Štrasburg verzus Brusel, ktorý čitateľom sprostredkoval atmosféru troch sídel Európskeho parlamentu v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu. Lucia Kubošová sériou rozhlasových príspevkov na tému Maastrichtskej zmluvy a Renáta Goldírova sériou reportáží mapujúcou osud Ústavnej zmluvy. V kategórii internet bol nominovaný Eduard Chmelár s príspevkom Skeptické poznámky eurooptimistu.   

Porotcovia ocenili najmä to, ako sa atraktívnym a pútavým spôsobom podarilo nominovaným novinárom sprostredkovať európske témy čitateľom, divákom a poslucháčom. „Všetky súťažiace príspevky sa vyznačovali vysokou profesionalitou a sú zároveň dôkazom zlepšujúcej sa znalosti európskej problematiky zo strany slovenských novinárov,“ zhodnotil riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Róbert Hajšel.   

Európsky parlament udelí toto ocenenie tento rok po prvý krát. Cenou za žurnalistiku chcú poslanci Európskeho parlamentu vyzdvihnúť úsilie tých novinárov, ktorí sa zaoberajú európskou integráciou a ktorí pomohli občanom EÚ lepšie porozumieť ako fungujú európske inštitúcie. Cena bude udelená v štyroch kategóriách: tlač, televízia, rozhlas a internet. Víťaz každej kategórie si odnesie finančnú odmenu 5000 eur. Mená víťazov spoznáme v októbri.  

Do súťaže sa mohli prihlásiť jednotlivci alebo aj novinárske tímy s príspevkami publikovanými v termíne od 1. mája 2007 do 30. apríla 2008 v jednom z oficiálnych jazykov Európskej únie.