Alternatívne finančné zdroje EÚ mimo štrukturálne fondy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

epp logo

Alternatívne finančné zdroje EÚ mimo štrukturálne fondy:

  • Podporujú rozvoj podnikania z prostriedkov EÚ nad rámec štrukturálnych fondov
  • Navrhované a aplikované priamo Generálnymi riaditeľstvami Európskej komisi
  • Zamerané priamo na určité oblasti podnikania
  • Spravidla si vyžadujú určitú mieru spoluúčasti, ktorá sa mení v závislosti od druhu projektu
  • Komunikačným jazykom a zároveň jazykom na predkladanie projektov je spravidla angličtina alebo francúzština

Celú prezentáciu nájdete na tejto linke