Bezpečná a prosperujúca Európa v roku 2020

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

epp logo

 

1.mája 2004 Slovenská republika získala plné členstvo v Európskej únii. To bolo spolu so vstupom našej krajiny do NATO naplnením najdôležitejších cieľov, ku ktorému smerovalo naše úsilie už od pádu komunizmu v roku 1989. Generácie Slovákov, ktoré žili viac ako 40 rokov za železnou oponou, na to čakali, a bol to aj cieľ politickej strany, ktorú zastupujeme v Európskom parlamente, a ktorá je členskou stranou Európskej ľudovej strany – Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ).

Získaním plného členstva v EÚ sme zároveň získali aj schopnosť zohrávať aktívnu úlohu a ovplyvňovať európsku politiku. Vízia Európskej únie v roku 2020 sa tak stala aj našou víziou, víziou Slovenskej republiky a strany, na čele kandidátky ktorej som stál v historicky prvých voľbách do Európskeho parlamentu v júni 2004.

Našou spoločnou víziou je, že v roku 2020 by Európa mala byť úspešná a prosperujúca pre všetkých Európanov, integrovaným regiónom nezávislých, rovnocenných štátov, vytvárajúcim podmienky pre vysoký životný štandard svojich občanov a pre zabezpečenie ich práv, slobody a bezpečnosti. Úspešné naplnenie týchto cieľov nie je nikdy isté, a pre ich dosiahnutie bude potrebné ďalej upevňovať základné princípy a hodnoty, na ktorých spočíva Európska únia.


Analýza je súčasťou publikácie Skupiny EĽS-ED v EP Vízia Európy 2020, bola uverejnená na portáli frakcie v auguste 2006.