Budujme susedskú politiku s bývalým „Commonwealthom“

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

epp logo

 

Keď EÚ spustila svoju Európsku politiku susedstva (EPS), bolo to s cieľom nadviazania bližších vzťahov so susednými krajinami smerom na východ i na juh. Hlavnou myšlienkou bolo, aby Únia skôr definovala svoje hranice, než vylúčila svojich najbližších susedov z politicko-ekonomického rozvoja a spolupráce.

Hoci stojíme iba na začiatku ESP, musíme mať na pamäti, že je to politika s inštitucionálnymi základmi; ak by sa obmedzovala na spoluprácu a pomoc pre týchto susedov, nikdy by to nestačilo na naplnenie ich ambícií. Musíme vytvoriť inštitucionálny rámec, ktorý by naše nástroje susedskej politiky urobil atraktívnejšími a použiteľnejšími pre našich nových partnerov. Ktorákoľvek kandidátska krajina, ktorá bude v nasledujúcich rokoch čeliť neprekonateľným prekážkam na svojej ceste k členstvu v EÚ, by namiesto toho mohla uvažovať účasť na EPS, pretože to by bolo ekonomicky i politicky výhodné.


Celý text analýzy v anglickom jazyku bol uverejnený v čísle 3/2006 mesačníka Europe´s World v júni 2006.