Očakávané vplyvy stratégie trvalo udržateľného využívania pesticídov na životné prostredie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ni baco belohorska kozlik

Vo vystúpení okrem iného odznelo: „Očakávania ministerstva životného prostredia od realizácie opatrení tejto tematickej stratégie pre trvalo udržateľné využívanie pesticídov možno zaradiť do troch oblastí, ktoré sú veľmi významné aj z hľadiska plnenia cieľov 6. Environmentálneho akčného programu Spoločenstva a to predovšetkým:

  • príroda a biodiverzita
  • životné prostredie, zdravie a kvalita života
  • prírodné zdroje a odpady.

Práve plnenie jedného z cieľov 6. Environmentálneho akčného programu Spoločenstva a to zabezpečenie požiadavky znížiť účinky pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie a dosiahnuť udržateľne používanie pesticídov za súčasného zabezpečenia nevyhnutnej ochrany úrody je predmetom uvádzania tejto tematickej stratégie. Uvedomujeme si že využívanie pesticídov má priaznivý vplyv na výsledky poľnohospodárskej výroby, na zabezpečovanie potrebných zásob poľnohospodársky výrobkov, na dostupnosť lacného a kvalitného ovocia, na znižovanie nákladov na pestovanie plodín a preto z pozície ochrany prírody mimoriadne vítame všetky prostriedky, ktoré majú vyvolať ústretové aktivity a opatrenia na zabezpečenie znižovania rizík pesticídov pre životné prostredie. Preto aj túto tematickú stratégiu hodnotíme ako dokument, ktorý má ambíciu zabezpečiť vyrovnávanie prínosov pre poľnohospodárov a zároveň znižovanie rizík pre životné prostredie a zdravie ľudí.“

Príspevok zaznel na konferencii Trvalo udržateľné využívanie pesticídov, ktorá sa konala 16. marca 2007 v Nitre. Podujatie organizovala europoslankyňa Irena Belohorská (NI).


Prepis vystúpenia môžete nájsť na tejto linke.