Pesticídy – pohľad onkológa

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ni baco belohorska kozlik

Vo vystúpení okrem iného konštatoval, že epidemiologické štúdie ukazujú, že pesticídy predstavujú enviromentálny rizikový faktor potenciálne spojený aj s vznikom nádorov.

Príspevok zaznel na konferencii Trvalo udržateľné využívanie pesticídov, ktorá sa konala 16. marca 2007 v Nitre. Podujatie organizovala europoslankyňa Irena Belohorská (NI).


Prezentáciu (ppt) môžete nájsť na tejto linke.