Príhovor A. Záborskej na Národnom pochode za život

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Milí priatelia,

ďakujem vám, že ste prišli vyjadriť svoj postoj k životu do tohoročného Európskeho hlavného mestá kultúry, do Košíc. Ďalej sa chcem poďakovať všetkým organizátorom tohto nádherného stretnutia – Konferencii biskupov Slovenska, Fóru života, Deťom svätej Alžbety a všetkým dobrovoľníkom. Vďaka vám je Národný pochod za život skutočne národným. Vďaka vám z Košíc zaznieva silný hlas tých, ktorí chcú žiť v krajine, kde je ľudský život na prvom mieste.

My nehovoríme len o potratoch. Hovoríme o ľuďoch, ktorí denne zomierajú v okresných nemocniciach, hoci ešte neprišiel ich čas. Hovoríme o rodinách, ktoré žijú v chudobe. O ženách, ktorých starostlivosť o deti a blízkych štát nazýva dovolenkou a trestá nižším dôchodkom. O tom, že dôchodcov je stále viac a detí stále menej. Že k ľudskému životu patrí práca, ale vysoké dane a byrokracia ľuďom prácu berú. A hovoríme aj o arogancii tých, ktorí kradnú zo spoločného, takže nezostáva pre tých, ktorí sú na solidaritu odkázaní.

Slovensko potrebuje politiku, ktorá chráni a podporuje život. Politiku, ktorá v každom zákone myslí na rodinu. Pretože rodina je najlepšie prostredie pre vznik nového života. A hoci založenie rodiny je súkromným rozhodnutím muža a ženy, od fungovania rodín závisí existencia celej spoločnosti. Rodina je zdrojom nášho blahobytu aj solidarity.

Náš hlas nie je v Európe osamelý. Snaha o zmenu definície manželstva priviedla milióny ľudí do ulíc francúzskych miest. A európska občianska iniciatíva už zozbierala vyše milióna podpisov za zákaz financovania výskumu, pri ktorom dochádza k zabitiu ľudského embrya, z rozpočtu Európskej únie. Dokonca Európsky súdny dvor v Luxemburgu nedávno rozhodol, že nie je možné patentovať výsledky takéhoto výskumu, pretože aj nenarodenému dieťaťu prináleží ľudská dôstojnosť.

Zmena politiky v prospech života je otázkou prežitia Slovenska aj celej Európy. No väčšina politikov sa správa, ako by to nevideli. Európska komisia tlačí na členské štáty, aby za každú cenu zvyšovali percento zamestnaných žien. Európska legislatíva sa dnes pozerá na ženu ako na pracovníka, ktorý môže porodiť dieťa, ale potom by sa mal hneď vrátiť k výrobnému pásu.

V ošiali politickej korektnosti sa v niektorých európskych štátoch prestávajú používať výrazy „otec“ a „matka“. Aj preto sme dnes tu. Aby sme v našej spoločnosti vrátili na prvé miesto ľudský život a rodinu. Pretože vrátiť život na prvé miesto znamená začať si vážiť samých seba aj druhých.

A potom spoločne zmeniť našu krajinu a Európu.