Rodinné hľadisko: Budovanie dôvery, solidarity a prosperity

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Vážené dámy a páni,

Milí priatelia rodiny,

V konaní konferencií, ako je tá dnešná, nie sme osamelí. Takmer jeden a pol roka sa konajú nielen v Európe, ale všade vo svete regionálne a národne stretnutia. Konferencie napĺňajú projekt Organizácie spojených národov k 20. výročiu vyhlásenia Medzinárodného roka rodiny v roku 1994. Aj Slovenská spoločnosť pre rodinu sa podieľa na tomto projekte a po konferenciách Rodina a zosúladenie rodinného a pracovného života v novembri m. r., konferencii Rodina a solidarita medzi generáciami v máji t.r. sa stretávame pri tretej téme.

Dnes sme spolu diskutovali o rodine v kontexte boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Hovorili sme o hrozbách aj príležitostiach, o problémoch a možných riešeniach.

Určite ja aj každý z vás možno tisíckrát počul tú okrídlenú vetu, že rodina je základnou bunkou spoločnosti. Koniec koncov, nájdeme ju aj v našom zákone o rodine. Hovorili to komunisti a opakujú to aj dnešní demokratickí politici.

Bolo by teda logické, ak by záujem rodiny bol prioritou každej politiky. No nie je to tak. Rodina dnes čelí viacerým sociálnym a politickým výzvam. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu citlivo vnímam najmä skutočnosť, že model sociálnej Európy zatiaľ nenapĺňa naše očakávania. Je to preto, že sa odvracia od prirodzených spoločenstiev a väzieb medzi ľuďmi. Rodinu je potrebné vrátiť do centra verejnej diskusie. Aj dnešné rokovanie ukázalo, že tomuto konštatovaniu dávajú za pravdu skúsenosti občianskej spoločnosti, vedci, Slovenská akadémia vied, samospráva i deti z detských domovov.

….

Celý príspevok nájdete na stránke zaborska.sk