Starostlivosť o pacientov chorých na rakovinu v Európe

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ni baco belohorska kozlik

Rakovina stále zostáva druhou najčastejšou príčinou úmrtí v Európe (každý deň zomrie 3 185 obyvateľov Európy) a počet ochorení narastá (v roku 2006 bolo diagnostikovaných 3,2 mil. nových prípadov, v roku 2004 to bolo 2,9 mil.). Podľa autorky je „organizovaný skríning základným nástrojom pre členské štáty ak chcú byť úspešné pri znižovaní miery úmrtnosti na rakovinu“. Keďže zdravotníctvo je stále v kompetencií členských štátov, Európska únia môže vydávať len odporúčania ale  v skutočnosti nemá nástroje na implementáciu skríningových programov.  „Ministri zdravotníctva sa pravidelne stretávajú v Bruseli na zasadnutiach Rady, dohodnú určité ciele, ktoré by sa mali dosiahnuť ale chýba skutočná vynútiteľnosť takýchto výstupov zasadnutí“. 

Len 7 členských štátov EÚ má národné programy skríningového vyšetrenia na rakovinu kŕčka maternice aj napriek tomu, že takéto vyšetrenie môže znížiť chorobnosť až o 80%.  „EÚ sa musí zamerať na prevenciu a to nielen z dôvodu medicínskeho ale aj z ekonomických dôvodov. Skríning je lacnejší ako liečba, ktorá je v prípade rakoviny veľmi nákladná“.


Príspevok odznel na konferencii Európskej onkologickej spoločnosti (ESMO – European Society for Medical Oncology) v Lugane, 5.-8. júla 2007.

V plnom znení v anglickom jazyku ho nájdete na tejto linke.