Trvalo udržateľné používanie pesticídov? – výzva pre 21. storočie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ni baco belohorska kozlik

Vo vystúpení okrem iného tvrdí, že trvalo udržateľné používanie pesticídov by pri princípoch TUR (trvalo udržateľného rozvoja) bolo také, ktoré:

  • negatívne neovplyvňujú život súčasných generácií, vrátane životného prostredia
  • negatívne neovplyvní, neobmedzí život ani možnosti budúcich generácií.

Ďalej konštatuje, že pesticídy sú látky, resp. prípravky vyvinuté predovšetkým za účelom ničiť „škodcov“ – hmyz, buriny, plesne a pod.  Tieto živé organizmy fungujú na rovnakých princípoch eukaryotickej bunky ako človek. Preto všetky tie pesticídy, ktorých funkciou je život ničiť sú pre človeka i ostatné vyššie organizmy škodlivé.

Príspevok zaznel na konferencii Trvalo udržateľné využívanie pesticídov, ktorá sa konala 16. marca 2007 v Nitre. Podujatie organizovala europoslankyňa Irena Belohorská (NI).


Prezentáciu (ppt) môžete nájsť na tejto linke.