Vystúpenie na Parlamentnom fóre Svetového kongresu rodín

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

"Svetový kongres rodín je platformou stretnutia a výmeny názorov na zdôraznenie skutočnosti, že rodina založená na manželstve jedného muža a jednej ženy predstavuje jediný trvalý model našej spoločnosti. Tiež sú potrebné politické opatrenia na podporu tohto modelu udržateľnej rodiny a zabezpečenie jej budúcnosti.

"Prichádzam z plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde sme schválili rezolúciu proti homofóbii. Permanentne sa niektorí snažia vytvárať amalgám medzi homofóbiou a podporou rodiny založenej na manželstve medzi jedným mužom a jednou ženou. Táto diskusia by nám nemala naháňať strach. Je tiež nutné, aby sme aktívne podporovali model, ktorý jediný zaisti prežitie našej spoločnosti, aby sme preukazovali, že máme pravdu a že pravda je s nami. Vítam aj môjho kolegu Jaime Mayora Oreju, ktorý sa s plným nasadením venuje parlamentnej práci a ja pri tejto príležitosti musím povedať španielskym priateľom, že sme hrdí, že Jaime Mayor Oreja patri medzi najvplyvnejších členov našej politickej skupiny v Európskom parlamente.

Chcela by som vás všetkých vyzvať, aby sme prehĺbili politickú a legislatívnu prácu pre uznanie rodiny. Rok 2014 bude Organizáciou spojených národov venovaný podpore rodiny. Kritici prirodzenej rodiny sú početní. Musíme očakávať tvrdú diskusiu a byť na ňu pripravení.

Myslím si, že naša prvá úloha spočíva v uznaní hodnoty rodiny pre udržateľnú budúcnosť každej spoločnosti. Tento postoj je politicky nediskutovateľný. Po druhé je potrebné, aby sme presadzovali uznanie neformálnej práce, ktorú ženy vykonávajú v domácnosti. Aj OECD nám poskytuje dokumenty o tom, že rodinná práca tvorí dôležitú súčasť bohatstva národov. Tak dlho, ako politické inštitúcie odmietajú uznať nepeňažnú hodnotu rodinnej práce, dochádza k znehodnocovaniu národného bohatstva.

Vážení priatelia, ako kresťania nemáme právo byť depresívni, sme povinní byť optimistickí. Je to nádherná povinnosť!"

Celý príspevok nájdete na tejto linke