Hlas Európy o európskej kultúre a hodnotách

Komerčný obsah

Európska únia nemá žiadnu spoločnú európsku kultúru. Čo máme spoločné – sú európske hodnoty. A kultúra spoločných hodnôt – to je to, čo nás zjednocuje, každý kraj tu prispieva svojou troškou – a to je na Európe krásne”, vyhlásila v diskusii relácie Hlas Európy v Bruseli na tému Kultúrnej identity Európskej únie Doris Pack,  predsedníčka Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie. „Propagovať spoločné európske hodnoty demokracie, rešpektovania menšín, rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a podobne. Toto je spôsob, ako hodnoty, na ktorých stavia únia, rozšíriť do celého sveta – prostredníctvom kultúry“, dodáva k téme Marietje Schaake, členka Výboru EP pre kultúru a vzdelávanie, ktorá je ďalším hosťom diskusie, spolu so slovenskými poslancami EP Jaroslavom Paškom (EFD) Katarínou Neveďalovou (S&D).

Martin Thuma v reportáži z bruselského zasadnutia EP prináša témy:

  • Rokovanie pléna EP o aktuálnej situácii v Tunisku a v Egypte
  • Schválenie novej legislatívy o elektro-odpade
  • Pripomenutie genocídy na rómskom obyvateľstve počas 2. svetovej vojny

V reportáži predstavíme ďalší z projektov, ktorý sa na Slovensku realizuje tak ako relácia „Hlas Európy“ s podporou Európskeho parlamentu. Projekt pod názvom ,,Európa pre Vás,, pripravil informačný portál EurActiv.sk.

Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Slovenskej republike v štúdiu Slovenskej televízie rekapituluje dôležité témy, ktorými sa Európsky parlament zaoberal v minulom roku. Zároveň približuje minuloročné úspešne zrealizované projekty Informačnej kancelárie EP , ako aj plánované aktivity pre tento rok.

Problematike ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva v celoeurópskom kontexte je zasvätený slovenský projekt KnihaSK. Je výsledkom výskumu v oblasti takzvanej konzervačnej vedy, ktorým sa Slovensko v tejto oblasti dostalo na Európsku úroveň. Predstaví ho záverečná reportáž.

Relácia Hlas Európy v každom vydaní, v samostatnom informačnom riadku, prináša aktuálne informácie z partnerských portálov:

www.europarl.europa.eu   —   www.europskyparlament.sk

www.EurActiv.sk    —  www.nasieuroposlanci.sk  —  www.euroinfo.gov.sk