No More Child Soldiers!

Komerčný obsah

Konferencia sa konala vo forme okrúhleho stola za účasti medzinárodného publika v pondelok 26. novembra 2012 Európskom parlamente. Hlavným organizátorom podujatia bol Európsky úrad pre výhradu svedomia (EBCO).  V 21. storočí ešte stále existujú vlády, ktoré riešia svoje nezhody vojnou. Sú to však najmä deti, ktoré sa stávajú obeťami týchto konfliktov. Chlapci ako aj dievčatá zaujímajú rôzne úlohy. Detskí špehovia, poslíčkovia, stráže slúžia častoktát aj ako samovražední atentátnici či ľudské štíty v predných líniách. Práve ratifikáciou Opčného protokolu sa krajiny zaväzujú k  prijatiu medzinárodných štandardov v boji proti využívaniu detí v ozbrojených konfliktov.

Ako uviedla K. Neveďalová: "V súčasnosti dve tretiny štátov uznávajú, že zákaz verbovania mladistvých pod 18 rokov je nevyhnutným krokom k ochrane detí a zaisteniu rešpektovania ich základných práv. Je našou povinnosťou zaistiť ich ochranu na medzinárodnej úrovni a uistiť sa, že budúcnosť mladej generácie nebude ovplyvnená následkami nezodpovedných štátov."