Otvorený list A. Záborskej k téme ohlasovania dlhodobého pobytu v zahraniči

Komerčný obsah

Vážený pán

JUDr. Róbert Kaliňák

Minister

Ministerstvo vnútra SR

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Štrasburg, 23.5.2013

Vážený pán minister,

obraciam sa na Vás formou otvoreného listu v súvislosti s prijatím novely zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občana. Mám totiž obavu, že údaje o dlhodobom pobyte ohlásené na Ministerstve vnútra môžu byť v budúcnosti použité pri oslabení vplyvu Slovenska v EÚ.

Ako iste viete, Lisabonská zmluva zaviedla tzv. "dvojitú väčšinu" v hlasovaní v Rade EÚ. Rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou v Rade EÚ bude od roku 2014 dosiahnuté vtedy, ak sa za neho postaví väčšina štátov (55 %, teda s Chorvátskom aspoň 15) a zároveň ak počet obyvateľstva hlasujúcich krajín dosiahne spolu aspoň 65 % populácie Únie. 

Pred mesiacom schválil Európsky parlament návrh nového nariadenia o demografickejštatistike. Podľa čl. 4 tohto návrhu budú občania EÚ, ktorí žijú a pracujú v zahraničí, na účely hlasovania v Rade započítaní medzi obyvateľov toho členského štátu, v ktorom momentálne žijú, bez ohľadu na ich občianstvo. Už vtedy som spolu s kolegami upozorňovala na to, že to povedie k zvýšeniu vplyvu bohatších členských štátov na dianie v EÚ bez zodpovedajúceho demokratického mandátu, zatiaľ čo chudobnejšie štáty vrátane Slovenska, ktoré tento mandát majú, o časť svojho vplyvu prídu. Slováci žijúci a pracujúci v EÚ totiž nemôžu voliť v tamojších parlamentných voľbách, takže vláda hostiteľského štátu nebude zastupovať ich záujmy na pôde EÚ, hoci vďaka nim získa väčšiu váhu. Rovnako ich však nebude zastupovať ani slovenská vláda, keďže po odchode za prácou do zahraničia budú odpočítaní z celkovej populácie – a to napriek tomu, že volebné právo na Slovensku im zostane.

Návrh nariadenia o demografickej štatistike musí ešte schváliť Rada EÚ. Z tohto dôvodu by som Vás, vážený pán minister, chcela požiadať o verejný prísľub, že Vy aj vláda, ktorej ste členom, urobíte všetko preto, aby ste v Rade EÚ presadili zmenu čl. 4 v návrhu nariadenia o demografickej štatistike. Zároveň by som Vás chcela požiadať, aby ste zvážili, či by nebolo lepšie zmeniť povinnosť hlásiť dlhodobý pobyt v zahraničí na dobrovoľnú službu registrácie, ktorú štát ponúkne občanovi. 

S pozdravom,

MUDr. Anna Záborská

Poslankyňa Európskeho