Záborská: Gary Becker nás naučil vidieť hodnotu rodiny očami ekonómie

Komerčný obsah

“Ekonomická analýza manželstva a rodiny, ktorú rozpracoval práve Gary Becker, nám umožnila lepšie pochopiť dôležitosť tejto inštitúcie, ale zároveň upozornila aj na vplyvy zlej sociálnej politiky na fungovanie rodiny. Jeho kniha Ekonomika života je pre mňa stálym zdrojom inšpirácie,” uviedla Záborská.

Becker chápal domácnosti ako malé továrne produkujúce tovary vyčísliteľnej hodnoty. Jeho analýzy ekonomickej návratnosti vzdelania pomohli rozvinúť pojem ľudského kapitálu. Nobelovu cenu získal za aplikovanie ekonomickej analýzy na objasnenie spoločenských problémov ako rasová diskriminácia, zločinnosť, vzdelanie a manželstvo.