Záborská navrhla verejné vypočutie o zdravotných rizikách lieku Diane 35

Komerčný obsah

Na záver výmeny názorov poslancov so zástupcami Európskej liekovej agentúry a Európskej komisie preto navrhla, aby na pôde výboru prebehlo na túto tému verejné vypočutie.

"Verejné vypočutie by nám umožnilo vypočuť si aj názory expertov z lekárskej a farmakologickej oblasti. Myslím, že o tejto téme treba začať intenzívne hovoriť, pretože ženy dlho informácie o antikoncepcii podceňovali," zdôvodnila svoj návrh Záborská.

Slovenská europoslankyňa pritom poukázala na výsledky reprezentatívneho prieskumu Harris Interactive vo Francúzsku, podľa ktorého až 42 % žien nevie, do ktorej generácie patrí antikoncepcia, ktorú užívajú. Zo zvyšných 58 % žien sa viac ako tretina (38 %) dozvedela túto informáciu len nedávno, po medializácii prípadov poškodenia zdravia alebo úmrtia následkom užívania týchto prípravkov.

"Mnohé prípravky sú dnes voľne dostupné aj bez receptu. Antikoncepcia sa stala súčasťou životného štýlu, čo spôsobuje, že časť doktorov pri ich predpisovaní nehľadí na ženu ako na pacienta," upozornila v diskusii vo výbore ENVI bulharská poslankyňa Antonyia Parvanova.

Európska lieková agentúra má v polovici mája rozhodnúť o podnete francúzskeho regulátora trhu s liekmi ANSM na odobratie povolenia na predaj lieku Diane 35. Jej rozhodnutie bude záväzné pre všetky členské štáty EÚ vrátane Slovenska.