Záborská: Som rada, že NBS prekonala strach

Komerčný obsah

Poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská víta dnešné rozhodnutie Bankovej rady NBS, ktorá opätovne schválila pôvodný návrh pamätnej obehovej mince so zobrazením sv. Konštantína (Cyrila) a Metoda. Podľa europoslankyne bude teraz dôležité, aby Slovensko vyvinulo diplomatickú iniciatívu a presvedčilo

Europoslankyňa zároveň zdôraznila, že Slovensko teraz musí presvedčiť ostatné členské štáty, keďže rozhodovať o návrhu bude Rada EÚ kvalifikovanou väčšinou. Záborská očakáva, že slovenská diplomacia prevezme iniciatívu, pretože téma pamätnej mince sa dostala do pozornosti širšej európskej verejnosti.

"Od renomovanej právnickej kancelárie, ktorá pôsobí pri Európskom súdnom dvore, som si vyžiadala odborné stanovisko s argumentmi v prospech vydania mince v pôvodnej podobe. Keď ho dostanem, rada ho poskytnem aj NBS a Ministerstvu zahraničných vecí," doplnila Záborská.