Delors: EÚ potrebuje minimálnu mzdu

 

Krátka správa

Strana európskych socialistov (SES) spustila iniciatívu za budovanie Novej sociálnej Európy. Najvýraznejším problémom je zabezpečiť pracovné miesta a tradičnú európsku úroveň sociálnej ochrany pod tlakom globalizácie.

O predsedníctvo iniciatívy sa delia bývalý predseda Európskej komisie Jacques Delors a predseda SES Poul Nyrup Rasmussen.

Na tlačovej konferencii 28. júna 2006 Delors vyhlásil, že sociálny dialóg na úrovni EÚ – jeho duchovné dieťa – je v zlom stave, a varoval UNICE pred súčasným stavom „zanedbávania“ v procese: „Európske inštitúcie musia podporovať zamestnancov, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu. Je potrebné diskutovať o o konkrétnych otázkach, ako určenie európskej minimálnej mzdy a posilnenie európskych zamestnaneckých rád. O minimálnej európskej mzde, určenej v pomere k úrovni rozvinutosti jednotlivých členských štátov, by sa malo rokovať v kontexte sociálneho dialógu,“ vyhlásil Delors.

Bývalý komisár odmietol, že by proklamované liberálne názory súčasného predsedu Komisie Barrosa mohli mať negatívny dopad na projekt SES, podporujúci novú sociálnu Európu. „O politikách rozhodujú európske vlády,“ uviedol Delors, vyzval lídrov členských štátov EÚ, aby častejšie „mysleli európsky“, a dodal, že by mali „pozerať ďalej, ako len na koniec svojich nosov“.

Predseda SES Poul Nyrup Rasmussen vysvetlil, že EÚ „by nemala byť o konkurencii medzi členskými štátmi, ale o budovaní sociálnych mostov. Členské štáty majú na výber rôzne možnosti, no ich rozhodnutia by nemali viesť k vzájomnej súťaži.“

Konečná správa SES o Novej sociálnej Európe bude predstavená na kongrese SES v decembri.