EP podporil inštitút pre európske nápady

Pozadie

Spojené štáty podavajú o jednu tretinu viac patentov na Európsky patentový úrad, než Európania. Upozornil na to parlamentný spravodajca k téme Európskeho technologického inštitútu (EIT), fínsky socialista Reino Paasilinna.

EIT sa ako idea zrodil v hlave súčasného predsedu Komisie José Manuela Barrosa. Hlavnou misiou inštitútu bude znížiť náskok Spojených štátov ale aj iných krajín v oblasti inovácií. resp. byť rivalom amerického Massachusetts Institute of Technology (MIT). Na rozdiel od neho však bude fungovať viac ako virtuálna sieť univerzít, súkromných spoločností a ďalších relevantných aktérov.

Už v decembri minulého roku sa členské štáty dohodli, že poskytnú pre EIT 309 miliónov eur. Pôvodný návrh Komise však hovoril, že na optimálne fungovanie potrebuje inštitút 2,3 milirady eur.

O možnostiach manažovania vedy a výskumu a skúsenostiach z Jeruzalemskej univerzity hovorí v týchto dňoch profesor Wolf Moskovich. Na pôde Filozofickej fakulty UK vystupuje v rámci projektu Excelentná univerzita.

Otázky

Európa musí veriť vlastným nápadom, odznelo v rozprave k EIT v pléne EP v Štrasburgu. "Dohoda s Radou predstavuje veľký úspech pre Parlament", vyhlásil spravodajca Reino Paasilinna. Kompromis, ktorý sa dosiahol podľa neho zdôrazňuje úlohu inovácií. Parlamentu presadzuje v oficiálnom názve inštitúcie  slovo "inovatívny". Celý názov inštitúcie by tak znel Európsky inovačný a  technologický inštitút.

"Inovácia je to, kde máme medzery. Príliš často naši výborní študenti nežnú ovocie svojej práce jednoducho preto, že tu nie je niktor, kto by im pomohol premietnuť výsledky ich výskumu do komerčných produktov", cituje portál theparliament.com Paasilinna.

Inštitút by mal prepojiť výskum, vysoké školy a firmy. Komisia zároveň tlačí na členské štáty, aby zreformovali svoje vysoké školstvo, s cieľom zabezpečiť rýchlejší prenos výsledkov výskumu do inovácií v službách a produktoch.

Radu EÚ, ešte okrem finálneho schválenia, čaká úloha rozhodnúť, ktoré európske mesto bude sídlom novej inštitúcie. Záujem prejavili Budapešť, Mníchov, Viedeň, Varšava aj Wroclaw. V EP rozdávali poľskí študenti poslancom letáky vyzývajúce na podporu kandidatúry Wroclavu. Niektorí europoslanci v pléne navrhovali Štrasburg. Paasilinna tento návrh odmietol s tým, že Štrasburg je príkladom "kde by sme nemali byť", pretože nie je najľahšie sa do neho dostať. Podľa slovenského komisára pre vzdelávanie Jána Figeľa by mali mať inovácie základňu skôr v niektorom z nových členských štátov, podobne ako aj ďalšie novovytvorené agentúry EÚ.

Pokiaľ ide o štruktúru EIT, ústredným orgánom bude Správna rada, ktorá bude vyberať vysoké školy, výskumné organizácie, firmy a ďalšie zúčastnené strany. Tie vytvoria tzv. "Znalostné a inovačné spoločenstvá" (ZIS). Každé ZIS by pritom malo mať "najmenej tri partnerské organizácie nachádzajúce sa v najmenej dvoch rôznych členských štátoch EÚ", pričom bude musieť zahŕňať minimálne jednu vysokoškolskú inštitúciu a jednu súkromnú spoločnosť. Univerzity, ktoré sa na takomto spoločenstve zúčastnia, budú môcť na nimi vydávané diplomy a osvedčenia pridávať "značku EIT".

Pôvodne navrhovaný objem financí (2,3 miliardy eur) na šesť rokov mal pokryť vytvorenie šiestich ZIS, kompromisný návrh predpokladá zatiaľ len dve Znalostné a informačné spoločenstvá.

Pozície

"EIT sa teraz stáva realitou. Bude dôležitou súčasťou európskej výskumnej a inovačnej mapy", povedal predseda Komisie a ideový otec EIT, José Manuel Barroso. Medzi prvé úlohy inštitútu Barroso zaradil klimatické zmeny, obnovitené zdroje energií a novú generáciu infomačných a komunikačných technológií.

Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED) uviedol, že sa sa myšlienka ETI stretla s výraznou podporu v skupine európskych ľudovcov. "So záujmom sledujem zrod tohto inštitútu, ktorý bude potrebovať významnú finančnú podporu na dosahovanie svojich cieľov, ktoré sú však veľmi dôležité na udržanie priemyselnej, konkurenčnej a inovačnej základne EÚ. Považujem za dôležité zdôraznenie inovácií aj v názve inštitútu, pôvodne plánovaného ako Európsky inovačný a technologický inštitút. Práve táto iniciatíva má byť dôležitým posilnením znalostnej ekonomiky podporou výskumu a inovácií v EÚ."

Frakcia Zelených v EP, ktorá ako jediná hlasovala v pléne proti EIT, hovorí, že hoci podporuje ideu posilnenia prepojenia medzi vzdelávaním, výskumom a inováciami, obáva sa, že súčasný návrh EIT vytvorí "nezmyselného bieleho slona". Kritizujú najmä poddimenzovaný rozpočet. Podľa Zelených je žiadny EIT lepší ako podfinancovaný a zle naplánovaný EIT.