Europoslanci za SMER žiadajú zmierenie

 

Krátka správa

V reakcii na napätie v slovensko-maďarských vzťahov navrhol podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a národnostné menšiny D. Čaplovič deklaráciu, ktorej cieľom má byť kultúrno-historické vyrovnanie medzi našimi dvomi národmi a týmto činom prispeli k harmonizácii slovensko-maďarských vzťahov. Na jej podporu vyzval Národnú radu aj maďarský parlament.

Traja slovenskí zástupcovia v Socialistickej skupine v EP – Monika Beňová, Miloš Koterec a Vladimír Maňka – otvoreným listom vyzvali slovenský a maďarský parlament, aby výzvu prijali. V liste ich vyzývajú, aby „napomohli svojim triezvym a vecným prístupom k spoločnému riešeniu a  nevyvolávali neodôvodnenými vyhláseniami napätie vo vzájomných dobrých vzťahoch našich krajín“.

Europoslanci tiež vyslovili vieru, že slovenská vláda „si je vedomá svojej zodpovednosti voči všetkým občanom SR bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie“ a vo svojom programe i reálnej politike „dôsledne bojuje za dodržiavanie ochrany základných práv a slobôd a v tomto kontexte aj za ochranu práv národnostných menšín na území SR“.